A Diablo-univerzum teljes története MAGYARUL

A Diablo-univerzum teljes története MAGYARUL

Az alábbiakban a Diablo-univezum teljes idővonala látható. A dátumok az Anno Kehjistani számozási rendszerén alapulnak. Az Anno Kehjistani egy olyan Sancuary-ban használt naptárrendszer, amely a zakarumi hatalom csúcsán jött létre, amikor az egyház összegyűjtött egy sereg tudóst, hogy dokumentálják a világ történetét. A naptár "0" évszámmal is rendelkezik, az évek ettől a ponttól felfelé haladnak, míg ez előtt "-" jelet használnak. Az Anno Kehjistani hónapjai az időciklus fázisait képviselik. Így bizonyos mágikus gyakorlatok hatékonyabbak lesznek az egyik hónapban, mint a másikban.

 

A kezdet

 • Kezdetben nincs más, csak egy Gyöngy, amely egy álmodozó, hatalmas, felfoghatatlan szellemet tartalmaz. Ő az Egyetlen: Anu.
 • Anu egy idő után úgy gondolja, hogy a tökéletességre vágyva minden rosszat elvet magából, és így létrejön a legfőbb gonosz: Tathamet.
 • Ezután két különálló lény, Anu és Tathamet harcolnak egymással a Gyöngyön belül számtalan évezreden keresztül, míg végül kimerülnek a csatározástól és végső csapást mérnek egymásra. Az ebből eredő kataklizma mindkettőt elpusztítja, és minden teremtés alapját képezi. Az esemény epicentrumát a Pandemonium jelöli.

A Pandemonium az univerzum erőszakos születésének, az Anu és Tathamet között dúló csata"hege". Magja összeköttetésként működik a mennyek és a pokol között. Ez a nagy ősenergia székhelye, amely folyamatosan új földeket képez a magja közelében, miközben szélei körül a darabok folyamatosan letörnek a teremtés és pusztítás örök körében. A Pandemonium egy olyan terület, amely meghaladja az emberi megértést. (Forrás: Book of Cain)

A Book of Cain a Diablo történetének összefoglalásának tekinthető, amelyet Deckard Cain illusztrált történelemként mutat be.

 

A nagy konfliktus

 • Anu csillogó gerince alkotja a Kristályívet (CrystalArch), ez a mennyország (HighHeavens) szíve . Tathamet holtteste képezi a pokol (BurningHells) alapját . A két birodalom angyalokat, illetve démonokat szül. Anu szeme lett a Világkő (Worldstone), egy nagyhatalmú objektum, amely egész világokat képes létrehozni.
 • Az angyalok és a démonok háborúznak a világkő miatt, amely sokszor gazdát cserél, hasonlóan az elhelyezésére épült Pandemonium erődhöz (Pandemonium Fortress).
 • Inarius angyal hosszú évek harcai után megpróbálja elhagyni a nagy konfliktust. Összegyűjti a hasonló gondolkodású angyalokat és démonokat, legfőképpen Lilit-et. Az ő renegátjaik ellopják a Worldstone-t, és arra használják fel, hogy létrehozzák a saját birodalmukat, ahol mentesek lesznek a konfliktustól. Ez lesz a Menedék (Sanctuary).
 • A Nagy Konfliktus leáll, hiszen a Világkő nélkül a Mennyország és a Pokol cél nélkül marad. (Forrás: Book of Cain)

 

A menedék létrehozása

 • Sanctuary megalakulása után Inarius és Lilith párosodnak és utódokat hoznak létre, akiket nephalemnek hívnak. Más renegát angyalok és démonok ugyanezt teszik. Így születnek azok, akiket később az Ősök néven ismernek, és akik távoli leszármazottai lesznek majd az emberek.
 • A renegát angyalok és démonok félnek a nephalem hatalmától, és fontolóra veszik mindannyiuk kiirtását. Lilith megőrül, amiért a gyermekeit ki akarják irtani, ezért minden renegát angyalt és démont megöl a Sanctuary-ben, kivéve egyetlen szerelmét, Inarius-t.
 • Inarius megrémül Lilith tetteitől, de nem tudja rávenni magát, hogy megölje, ezért száműzi őt a Menedékből az Ürességbe (The Void).

Az Üresség egy végtelen birodalom, ahol az egyének csapdába eshetnek. Az Ürességet végtelen sötétségnek írják le, feketébb a feketénél és teljesen üres. Rathma nézete szerint az Ürességbe kerülés rosszabb sors, mint a halál.

 • Inarius kifordítja a Worldstone hatalmát, hogy gyengítse a nephalem erejét a következő generációkra, amíg különleges hatalmuk el nem tűnik. Így jön létre az emberiség faja, amely nem ismeri születésének körülményeit. (Forrás: Book of Cain)

 

A civilizáció születése

 • Évezredek telnek el, és az emberiség elkezdi benépesíteni a világot, különböző civilizációk alakulnak ki

-2300

 • A korból származó leletek azt jelzik, hogy ekkorra az írás, a művészet és a tudomány az emberi kultúra szerves részévé vált. A modern tudósok egyetértenek abban, hogy ekkor alakul ki Kehjan, az emberiség első civilizációja. (Forrás: Book of Tyrael)

Kehjan egy nagyváros volt Sanctuary keleti területein. A régió fővárosa volt, és otthona a Fény egyházának (Cathedral of Light) és a Háromság templomának (Temple of theTriune) is.

A Book of Tyrael hasonlóan Cain könyvéhez, univerzumon belüli írásokat és illusztrációkat ábrázol. Az ilyen írások/műalkotások olyan szereplőktől származnak, mint Tyrael, Leah és Deckard Cain. A könyv tartalmaz egy családfát is, amely Leoric családjának normális és sérült verzióit ábrázolja.

-2200

 • Kehjan kultúrái megformálják a mágia tudományát. Ez a mágus klánok kialakulásához és növekedéséhez vezet. (Forrás: Book of Cain)

A Mágus klánok mindegyike saját mágiaágazatára specializálódott. A legendák szerint a Bűn Háborúja (The Sin War) előtt hét nagy és hét kisebb klán létezett. A történelem nagy részében a három legkiemelkedőbb klán mindig a Vizjerei, az Ennead és az Ammuit volt. 1285 -re a Taan és ZannEsu klánok egyenrangúvá váltak velük. A Mágus klánok közül sokan úgy vélik, hogy a nőknek nem szabad nyíltan gyakorolni a varázslatot.

-2100

 • A klánok növekvő ereje az Al'Raquish kialakulásához vezet. Ez uralja Kehjan-t a királyság monarchiája és kereskedelmi céhei által. (Forrás: Book of Tyrael)

-1992

 • Jere Harash (a Vizjerei klán legendás mágusa) behívja az első démont a Menedékbe. Vizjerei társa tökéletesíti ezt az idéző művészetet, megalapozva a démonológiát és a démonok leigázását. Következésképpen a fő gonoszok megtudják Sanctuary létezését és az emberiség rejtett erejét. (Forrás: Book of Tyrael)

-1880

 • Megalapítják a Háromság vallását (Temple of the Triune), hogy elterjesszék a fő gonoszok befolyását. Folyamatosan növekszik a hatalma. (Forrás: Book of Tyrael)

A háromság vallása (más néven a Hármak kultusza , vagy a Háromság kultusza) olyan kultusz volt, amely a Bűn Háborúja idején létezett. Míg külsőleg jóindulatú vallási testület, valójában a fő gonoszok alkották meg, hogy az emberiséget a saját oldalukra állítsák.

-1820

 • Inarius megalapítja a Fény egyháza (Cathedral of Light), hogy ellensúlyozza a Hármak növekvő befolyását. (Forrás: Book of Tyrael)

A Fény egyháza jelentős vallási mozgalom volt, amely fenntartotta a mennyország alapelveit. Egy titokzatos és karizmatikus próféta vezette, aki valójában Inarius renegát angyal volt.

-1809

 • Pestis söpör végig Seramon . A halottak között van Uldyssian családjának nagy része. (Forrás: The Sin War Trilogy 1: Birthright)

A Bűn háborúja regények a Diablo univerzumban játszódnak. Az események 3000 évvel Tristram elsötétülése előtt játszódnak. A főszereplő Uldyssian edyrem-i gazda.

Seram egy kisváros volt Sanctuary keleti területein, nem messze Kehjan városától. Az aszkánok (Ascenians) lakták, és egy Partha által elfoglalt felvidéki régióban található.

Uldyssian ul-Diomed, Diomedes fia, a bűn háborújának utolsó napjaiban az Edyrem egyik újra felemelkedő nephalemje volt. Tettei megmentették Sanctuary -t a pusztulástól és megérintették Tyrael szívét és ez megváltoztatta az emberekről alkotott nézeteit.

 

A bűn háborúja

-1809

 • Ideológiai csata kezdődik a Fény egyháza és a Háromság között. Így kezdődik a bűn háborúja.

Későbbi események

 • Egy egyszerű földműves, Uldyssian belekeveredik a Háromság és a Fény egyházának konfliktusába, amikor Lilith, akinek valahogy sikerül visszatérnie az Ürességből, feloldja benne a rejtett nephalem-képességeket. Azt tervezi, hogy szolgának használja őt Inarius ellen. (Forrás: Book of Cain)
 • Uldyssian és követői feltámasztják az Edyrem-et. A csoport elhatározza, hogy leépíti a Háromság templomát és a Fény egyházat, valamint megszünteti uralmukat. Ennek során a Mennyország megismeri Sanctuary és az emberiség létezését. (Forrás: The Sin War Trilogy 2: The Scales of Serpent)

Az Edyremek voltak a nephalemek következő generációja és mindaddig normális emberek voltak, amíg Uldyssian meg nem térítette őket. Uldyssian felébresztette rejtett erejüket, és mellettük harcolt a bűn háborújában.

Az Edyrem fő célja az volt, hogy bíróság elé állítsák a Háromságot és a Fényegyházat, és annak ellenére, hogy súlyos veszteségeket szenvedtek el, végül legyőzték mind Lilithet, mind pedig a rejtőzködő Inarius prófétát, megtörve ezzel mindkettő hatalmát és befolyását az emberiség felett - talán örökre.

 • A Háromság temploma és a Fény Katedrálisa megsemmisül, Lilith visszakerül az Ürességbe, a Világkő pedig megváltozik: leveti Inarius „takaróját” az emberiség lehetőségei felett. A mennyország azonban betör a Menedékbe és igyekszik felszámolni az emberiség "förtelmét". A Pokol szintén betör, így háromirányú harc kezdődik a Mennyei sereg (The Heavenly Host), a Démoni Légió (Demonic Legion) és az Edyrem között. (Forrás: The Sin War Trilogy 3: The Veiled Prophet)
 • Uldyssian minden angyalnál és démonnál erősebb lesz, miután felszabadította teljes nephalemi erejét, de rájön, hogy elveszíti emberségét, és úgy dönt, hogy feláldozza magát, hogy mind a mennyet, mind a poklot kiűzze a Menedékből. Az energia felszabadítása megvonja az Edyrem hatalmát, és visszaállítja a Worldstone -t arra az állapotra, amelyben Inarius hagyta. (Forrás: Book of Cain)
 • Az Angiris Tanács szavaz Sanctuary és az emberiség sorsáról. Tyrael, akit meghatott Uldyssian áldozata, meghozza a döntő szavazatot és megkíméli mindkettőt. A Tanács ezt követően egyezséget köt Mephisto -val, miszerint a mennyek és a pokol is elismeri a Menedéket, mint egy önálló birodalmat, és az emberiség szabadon választhatja meg a saját útját a Rend és a Káosz között. Az egyezség megkötéséhez Inariust kiadják Mephistonak, hogy az örökkévalóságig kínozhassa. (Forrás: Book of Cain)

Az Angiris Tanács (The Angiris Council) a Mennyország vezető szerve. Kezdetben öt arkangyalból állt, akik mindegyike egy bizonyos szemszögből Anu legfőbb erényeit képviselte. Idővel azonban a Tanács egysége és tagjai csökkentek, jelenleg Imperius a háromtagú tanács de facto vezetője.

 • Ezzel véget ér a bűn háborúja. Csak néhány kiválasztott személy emlékszik Uldyssian felkelésének eseményeire. (Forrás: The Sin War Trilogy 3: The Veiled Prophet)

 

A mágia kora

-1799

 • Kehjan lakosságának többsége úgy véli, hogy a Bűn Háborúja pusztán a vallások összeütközése volt, emiatt elfordulnak a vallástól. A földet Kehjistan-ra nevezik át, hogy elhatárolódjanak a konfliktustól. (Forrás: Book of Tyrael)

Kehjistan, más néven a Keleti Birodalom az ókorban Kehjan néven volt ismert, Sanctuary keleti földjeinek nagy birodalma volt, keleten az ikertenger, délen a Kurastot körülvevő smaragdzsungel és északon a Caldeumot körülvevő pusztaság határolja. Kehjistan, a civilizáció egykori bástyája ma romokban hever.

 • Egyre többen fordulnak a Mágus klánokhoz útmutatásért. Így kezdődik a mágia kora. (Forrás: Book of Tyrael)
 • A bűn háborújából származó emlékeiket őrző mágusok kijelentik, hogy egyetlen mágusnak sem szabad többé démont idéznie a világba és az emberiségnek mentesnek kell maradnia angyali és démoni befolyástól. A Vizjerei, az Ennead és az Ammuit klánok maradnak a domináns mágusklánok és elnyomják a népszerű vallásokat. (Forrás: Book of Cain)

-748

 • Ureh eltűnik Sanctuaryból. (Forrás: The Kingdom of Shadow c. regény, amely Kentril Dumon zsoldoskapitány és zenekara kalandjait mutatja be, amikor Ureh legendás városát keresik.)

Ureh, más néven a Fények Fénye, Kehjistan távoli keleti részén, a Nymyr -hegy lejtőin található város. Az „elveszett város” állítólag a helyi varázslói segítségével bejutott a mennybe, és minden kincsét a Menedékben hagyta.

-736

 • Tizenkét év keresés után Gregus Mazi, Ureh egyik varázslója, visszatér a város helyszínére, és eltűnik. (Forrás: The Kingdom of Shadow)

-264

 • Felfedezték, hogy a Vizjereiek folytatják a démonológia gyakorlatát. Ez a leleplezés merényletek és politikai cselszövések sorozatát váltja ki, amelyek célja a Vizjereiek hatalmának megfosztása. (Forrás: Book of Cain)

-215

 • A Proféta Keze vezetője egy konfliktust jövendöl, amely 1500 év múlva fog bekövetkezni. A testvériséget mágikus álomba szenderíti, hogy amikor felébrednek, segítsenek a hősöknek a jövőben. (Forrás: Diablo III Game Guide)

A próféta egy angyal címe (az igazi neve ismeretlen), aki körülbelül 1500 évvel a napok vége előtt megalapította a Próféta Kezét (Hand of Prophet). Követői számára emberként jelent meg, elrejtve valódi kilétét.

A Próféta Keze egy testvériség volt, amelynek Eirena az egyetlen élő tagja. Nővéreit általában csak varázslónőnek (Enchantress) hívják.

 

A mágus klán háborúk

-210

 • A mágus klánok közötti feszültség vérontásba torkoll Kehjistan nagyvárosaiban. Kitör a háború. (Forrás: Book of Tyrael)

-203

 • A mágus klánháborúk utolsó csatája Horazon és a testvére Bartuc között zajlik. Bartucot megölik, Kehjistan egyik nagyvárosa, Viz-jun pedig elpusztul, több százezer ember halálát okozva. A Mágus klánok ereje örökre megtörik. (Forrás: Book of Tyrael)

 

A hit kora

 • A mágus klánháborúk következménye, hogy az emberek a mágusok ellen fordulnak. Néhány mágus klán (köztük a Vizjerei) túléli, de legyengülnek. Számos ismeretanyagot megsemmisítenek, a Viz-Jaq'taar rendjét alakítják ki az elfajzott mágusok kezelésére, és törvényeket hoznak, amelyek megtiltják a mágia használatát. A mágikus korszakot tehát felváltja a hit kora, és számos új vallás bukkan fel. (Forrás: Book of Cain)

A Viz-Jaq'taar, más néven "a mágusgyilkosok rendje" vagy egyszerűen csak "bérgyilkosok (Assassins)", egy titkos rend, amelynek feladata a démoni korrupció kiszűrése a mágus klánokból.

0

Az Anno Kehjistani első éve. A dátumok ettől a ponttól felfelé mozognak. Ezt az időszakot később a sivár évek közé sorolták. (Forrás: BlizzCon 2018 Diablo Immortal World and Q&A Panel)

A sivár évek olyan időszakok a Menedékben, amelyek a nehéz körülményeik miatt ismertek; általában a keserű bánat időszakának tekintik, ahol a népek számára várható élettartam igen rövid.

 • Akarat lát egy látomást Xiansai -n, és egy Yaerius nevű angyalnak tulajdonítja. Felemelkedett entitásként feltételezett betekintést nyer az univerzumba, a valóságba és magába az emberiségbe. A Fény erényeit prédikálva számos városban tesz látogatást és szerez követőket. (Forrás: Book of Cain / Book of Tyrael)

Akarat aszkéta (a szellemi javakért, lelki gyarapodásért önmagát megtagadó személy) volt Xiansai-ból. Ő volt az, aki kifejlesztette a hitet, amely létrehozza a Zakarum templomot. Akarat minden tekintetben kedves, nagylelkű és szerény volt, és áradt belőle az önzetlenség és az együttérzés.

Xiansai (ejtsd: "shyan-sai") egy sziget a Sanctuary északi féltekéjén-a Fagyos-tengertől nyugatra és Scosglen-től északnyugatra.Ez a Xian otthona.

Ismeretlen

 • Akarat eltűnik Kehjisztán dzsungelében. Bár tanításai nyomot hagytak, a következő évezredben homályban lebegnek. (Forrás: Book of Tyrael)

264

 • Aranochot konfliktusok sújtják. (Kapcsolódó: Diablo II - The Secret of the Vizjerei)

Aranoch homokos, sivatagos vidék. Nyugatról a Tamoe–hegység, keletről az Iker-tenger határolja. Aranoch természetes akadályt képez a Menedék keleti és nyugati része között.

285

 • Ettől az időtől tekintik kihaltnak a nephalemeket, bár ez nem teljesen pontos. (Kapcsolódó: Diablo III – Act I)

300

 • Sarnakyle elkezdi tanulmányozni az elemi mágiát. (Forrás: Demonsbane c. e-book, a Diablo-sorozat első regénye.)

Sarnakyle a Vizjerei klán varázslója volt. Sokat utazott hazája városai között és büszke volt az épített és kulturális örökségre.

A Demonsbane megírása előtt eldöntötték, hogy az e-booknak meg kell adnia a sorozat alaphangját, és elő kell segítenie a Sanctuary létrehozását nemcsak élő és lélegző játékvilágként, hanem élő és lélegző világként is az irodalomban. Az író hozzáférést kapott a Diablo univerzum írói bibliájához, a fő feltétel az volt, hogy a történet ne érintsen semmit az akkor tervezett Diablo III -val kapcsolatban. A történet az Északi-sztyeppén, Sanctuary egy olyan területén játszódik, amely még nem volt kiteljesedve.

A regény egyes elemei nem illenek össze a későbbi Diablo-tanokkal, mint például a bűn háborúja és a mágus-klánháborúk időkerete, és legalább évszázadokkal azután játszódnak le. A regény egyetlen elemére sem hivatkoztak a Diablo más médiumaiban.

302

 • Assur démont megöli Siggard, a hős. Entsteig-be legalább két évszázada zavartalanul zajlik a démoni bevonulás. (Forrás: Demonsbane c. e-book, a Diablo-sorozat első regénye.)

Assur az Égő Pokol bárója volt.A terror ura, Diablo kegyeltje. Fényes és ragyogó vörös szeme volt, szarvai kiálltak a válláról, a könyökéről és a térdéről.Primitív ágyékkötőt, övet és óriási kardot viselt.A mellkasán egy díszes karakter volt látható, a Diablo áldása, amelyet ezerévente csak egyszer lehet levenni, így Assur sebezhetetlenné vált minden élőlény számára. Assurt Siggard ölte meg Brennor városában, miután Assur hadserege kezdetben sikeres ostromot vezetett.

Entsteig a nyugati királyságok néven ismert régió része, Westmarch és Khanduras földjeivel együtt.

307

 • Sarnakyle visszatér a Vizjerei klánhoz, és segít visszavezetni őket az elemi mágia gyakorlatába. (Forrás: Demonsbane)

327

 • Húsz évnyi Vizjerei szolgálat után Sarnakyle folytatja vándorlását. Soha nem tér vissza. (Forrás: Demonsbane)

504

 • Ethad, a mágusmester megteremti az Oculus-t. (Kapcsolódó: Diablo III)

Ethad egy mágusmester volt, aki körülbelül 500 évvel a Horadrim kora előtt élt. Létrehozott egy gömböt, amelyet 8 évszázaddal később találnak meg.

Az Oculus egy legendás tárgy a varázslók számára. A gömb ismert arról, hogy esélye van lenullázni a Teleport készség várakozási idejét.

802

 • Ez idő tájt Siggard eltűnik a mondákból és az eposzokból. A találgatásokra van bízva, hogy végül békére talált-e, vagy egyszerűen belefáradt a pokol elleni háborúba. (Forrás: Demonsbane)

885

 • Ércet fedeznek fel a Csípős Szél (Stinging Winds) nevű területen. Alcarnus városa gyorsan a környék összes bányászati területének központjává válik. (Forrás: Writings of Abd al-Hazir)

A Stinging Winds egy hely a Diablo III-ban. A II. fejezetben a Fekete-kanyon bányáitól északkeletre fekszik, ezen keresztül érhető el a Khasim Outpost.

Alcarnus egy város a Kehjistani Birodalom határvidékén.

Az Abd al-Hazir írásai az azonos nevű tudós bejegyzéseinek gyűjteménye. Akkor készültek, amikor Caldeumból elutazott és felfedezte Sanctuary földjeit. Legalább 42 bejegyzést tartalmaz.

 

A sötét száműzetés

964

 • A kisebb gonoszok (Lesser Evils) vezetésével a Pokol lakóinak túlnyomó többsége felkel a főgonoszok (Prime Evils) ellen egy lázadásban, amely a Sötét Száműzetésben (Dark Exile) csúcsosodik ki. E puccs eredményeként a Három Testvért erőszakkal a Menedékbe száműzik. (Forrás: Diablo Timeline / Book of Tyrael)

A Prime Evil kifejezés többféle meghatározással rendelkezik: Többes számban alkalmazva a hét nagy gonosz közül a három legerősebbre utal: Mephisto, a gyűlölet ura (Lord of Hatred); Diablo, a terror ura (Lord of Terror); és Baal, a pusztítás ura (Lord of Destruction). Ha egyes számban alkalmazzuk, akkor mind a hét nagy gonoszság egy lényben való megtestesülésére utal, ami jelentheti akár Tathametet, az eredeti Prime Gonoszt, akiből a Hét Gonosz eredetileg származott, vagy akár Diablo-t, amikor a hat másik Gonoszt beépítette önmagába.

A Kisebb Gonoszok erős és befolyásos vezető Démonok csoportja a Pokolban. Ők "kisebbek" a három fő gonoszhoz képest, akik az egyetlen feletteseik, de önmagukban kivételesen erősek, ez bebizonyosodott a Sötét száműzetésben betöltött szerepük alapján.

 • Duriel, a Fájdalom Ura (Lord of Pain), Andariel "ikertestvére". Bár Durielnek megvolt a maga része a Sötét száműzetésben, ismét igazodott a Hármashoz. Tal Rasha kamrájának őrzésére küldték.
 • Andariel, a Szorongás Leánya (Maiden of Anguish), Duriel "iker" húga. Diablo maga küldte őrizni a Zsivány kolostort (Rogue Monastery).
 • Belial, a Hazugság Ura (lord of Lies), a Hármas elleni lázadás egyik vezetője.
 • Azmodan, a Bűn Ura (Lord of Sin), a Hármas elleni lázadás másik vezetője.

985

 • Dahlgur felajánlotta a hozzáférést egy oázishoz Caldeum-nak, egy olyan területen, amelyet korábban sivatagnak gondoltak. Az új vízellátáshoz való hozzáférés lehetővé teszi a Caldeum méretének növekedését. Dahlgur csak azt kéri, hogy az oázis viselje a nevét, és nem sokkal később eltűnik. (Kapcsolódó: Diablo III, The Dahlgur Oasis)

999

 • Gheed szerint ez jó év a bulizáshoz. (Kapcsolódó: Diablo II, The Sightless Eye)

Gheed egy utazó kereskedő. Nagy termetű szőke férfi, bozontos bajusszal és szakállal. Bár jókedvűen viselkedik, a szemében kiszámítható csillogás látszik. Gheed szinte bármit hajlandó venni és eladni, szigorú "nincs visszatérés" politikája van.

1004

 • Tyrael arkangyal összegyűjti a halandó hősöket a Horadrim létrehozásához. Átadja nekik a lélekköveket és megbízza őket a Legfőbb Gonoszok felkutatásával és bebörtönzésével. (Forrás: Diablo Timeline / Book of Tyrael)

A Horadrim Testvériség, amelyet időnként "Rendnek" és a "Fény Keresztesei-nek" is neveztek, ősi mágusok és varázslók testvérisége volt, amelyet Tyrael arkangyal hozott létre a három fő gonoszság (Diablo, Mephisto és Baal ) elleni küzdelem érdekében, amikor a halandó birodalomba száműzték azokat. Amint Tyrael elrendelte, a Rend legalapvetőbb tétele az igazságosság és a világosság fenntartása. Szimbóluma egy nyolcas ábra, közepén borostyán drágakővel. Azt mondják, hogy bár a Horadrim egy hatalmas rend volt, de talán túl büszkék is voltak.

A Lélekkövek egy olyandrágakő-trió volt, amelyeket Tyrael arkangyal azért hozott létre, hogy tartalmazzák a Legfőbb Gonoszok lelkét, amikor a Menedékbe száműzték őket. Bár e tekintetben sikeresek voltak, végül ugyanazok az entitások rontották meg őket, amelyeket egyszer beléjük börtönöztek, így a gonoszok még erősebbek lettek.

Három lélekkövet alakítottak ki, mindegyiket a Világkő szilánkjaiból. Színük zafír, borostyán és bíborvörös volt, ezeket használták Mephisto, Baal és Diablo megkötésére. A köveket Tyrael a Horadrimra bízta, és Zoltun Kulle viselte őket (aki végül egy sötétebb, mégis hasonló fegyvert hoz létre, a Fekete Lélekkövet). Mivel a lélekkövek megmagyarázhatatlanul a démonok lényegére voltak hangolva, a Horadrim képes volt minden gonoszt felkutatni. Mephisto volt az első gonosz, akit elfogtak, és a lélekkövét a Zakarumra bízták, akik azt a Fény temploma alá temették. Baal volt a második, bár a lélekköve összetört, amikor elfogták. Ez bizonytalan helyzetbe hozta a Horadrimot, mivel nem volt elég idő a lélekkő újraformálására. A Horadric mágus, Tal Rasha azonban önként jelentkezett helyettesítő lélekkőként: a legnagyobb szilánkot a mellkasába mélyesztve Aranoch homokja alá temetkezett, és sorsa az volt, hogy Baal szellemével vívjon örökké. Végül Khanduras-ban Diablo vereséget szenvedett és börtönbe került, lélekkövét egy barlanghálózatba rejtették, amely fölé katedrálist emeltek.

A Fekete lélekkő hihetetlen erejű tárgy volt, amelyet a renegát Horadrim, Zoltun Kulle alkotott. A többi lélekkőtől eltérően a Fekete Lélekkövet sok lény, angyal és démon lelkének tartására szánták, és különösen alkalmas volt mind a hét gonoszság csapdába ejtésére. Ebben sikeres volt, de Diablo a tárgyat felhasználva az egyedülálló Prime Evil-lé válhatott és tovább romlott a helyzet, amikor Malthael arkangyal megragadta a követ, és megváltoztatta annak érdekében, hogy fegyverként használhassa az egész emberiség elpusztítására.

1009

 • Mephistot elfogják Kehjistan dzsungelei közelében és bebörtönözik a Zakarum templom alá, amelyből később Kurast emelkedik fel. (Forrás: Diablo Timeline / Book of Tyrael)

A Zakarumi Rend, más néven a Fény temploma: a Zakarumi Egyház és a Fényvallása egy vallási rend Sanctuaryban. Kimondták a Fény imádatának elvét, de ez a hit gyakran fanatizmushoz vezetett.

Kurast Kehjistan fővárosa volt, és keleten fekszik, az Iker-tengeren túl.

1010

 • Baalt Lut Gholein közelében a sivatagba terelik. TalRasha, a Horadrim vezetője feláldozza magát, hogy Baalt elfogja egy sérült lélekkőben. (Forrás: Diablo Timeline)

Lut Gholein, amit gyakran a „Sivatag ékkövének” is neveznek, Aranoch fő kereskedelmi kikötője, valamint a nyugati királyságok és Kehjistan közötti felezőpont az ikertengeren túl.

1017

 • A Zakarum megkezdi a Travincal építését. Ez felkelti az érdeklődést Zakarum tanításai iránt, és hónapokon belül Kehjistan lecsúszott tömegei özönlenek a templomba, hogy segítséget kérjenek. (Forrás: Book of Tyrael)

1018

 • A pletykák szerint a Travincal építése ebben az évben fejeződik be. (Forrás: Book of Tyrael)

1019

 • Diablót végül elfogja egy csoport horadrim szerzetes Jered Cain vezetésével. A szerzetesek eltemetik Diablo lélekkövét a Khanduras-i Talsande folyó közelében, a temetkezési hely felett pedig egy katakombák hálózatával rendelkező Horadric kolostor épül. (Forrás: Diablo Timeline / Book of Tyrael)

Jered Cain segített Tal Rashának Mephisto és Baal bebörtönzésében. Miután Baal lélekköve összetört, Tal Rasha magába foglalta Baalt, és Jered vezette a Horadrimot nyugatra, Khanduras -ba, hogy üldözze Diablo-t.

Khanduras Sanctuary nyugati királyságai közé tartozott. Nyugaton a Westmarchi-öböl, délen Westmarch, északon a Sharval Wilds határolja, Aranochtól pedig a Tamoe-hegység választja el. Khanduras leginkább a Diablo visszatérését és Tristram elsötétedését övező eseményekről ismert.

A Tristram-székesegyház egy ősi Horadric építmény. Alatta helyezkedik el a Horadrim által fogságba ejtett Diablo lélekköve. Amikor a Horadrim elhalványult, a székesegyház romos állapotba került. A katedrális rövid időre Leoric király hatalmi székhelyévé vált, de Tristram elsötétülésével (The Darkening of Tristram) és a város pusztulásával a székesegyház azóta elhagyatottan áll.

 

A Zakarum felemelkedése

1025

 • Tristram városa a Horadric kolostor körül épült. A következő években a város vonzza a régió gazdáit és telepeseit.

Tristram (később "Old Tristram" néven ismert) kicsi, szerény város volt Khanduras nyugati birodalmában, ma már csak rom.

 • A megölt Diablo lélekkövét a Horadric katedrálisban rejtették el. Sok nemzedék után a Horadrim-rend elkezdett szertefoszlani, de a három fő gonoszság még mindig a lélekkövekbe volt börtönözve. Ahogy a Horadrim száma csökkent, a kolostor lassan romba dőlt. Idővel falvak létesültek a környező területen (ilyen volt például Tristram is), a lakók pedig nem voltak tisztában a katedrális alatt lévő labirintusban rejlő rémülettel. (Forrás: Book of Tyrael)

1042

 • Tassara, Kehjistan császára áttér az egyre befolyásosabb zakarumi hitre, így helyreállítja népszerűségét nyugtalan alattvalói körében és stabilizálja a régiót. (Forrás: Book of Tyrael)
 • A birodalom fővárosát Kurastba költöztetik. Tassara törvénybe iktatja a zakarumi hit alapjait, és megválasztja az első Que-Hegan-t. A feljegyzések a Zakarumot jóhiszemű egyházként és szervezett vallásként írják le innentől kezdve. (Forrás: Book of Tyrael)

A Que-Hegan, vagyis Zakarum nagy pátriárkája, a zakarumi hit legmagasabb tekintélye.

1045

 • Három évnyi zakarum-törvénykezés után Tassara továbbra is gyermekkori barátja, a Zakarum-fanatikus Rakkis árnyéka. Miután legyőzte a renegát nemesek puccsát, akik meg akarják dönteni az egyház hatalmát, Rakkis élő legendává válik. A befolyását arra használja fel, hogy a kormány tisztviselőit zakarumi püspökökkel helyettesítse, felborítva a térség erőviszonyait. (Forrás: Book of Tyrael)

Rakkis a zakarumi hit elkötelezett bajnoka és Westmarch első királya volt. Először a hitet hozta a nyugati kontinensre az Iker-tengerek mentén, és bár a keresztes hadjárat időnként fáradságos és brutális volt, végül kedvezően alakult.

 • Rakkis növekvő népszerűségétől tartva Tassara keresztes hadjáratra küldi a tábornokot, hogy Zakarumot elterjessze Nyugat földjeire. Rakkis és leghűségesebb hadai távozásával Tassara képes biztosítani irányítását Kehjistan felett. (Forrás: Book of Tyrael)
 • Rakkis távozása idején Akkhan lelkész megalkotja a keresztes rendet. Keletre küldi őket, hogy megkeressék a zakarumi hit megtisztításának eszközeit, mivel meggyőződése szerint az egyház eltért Akarat tanításaitól. (Forrás: Book of Tyrael)

Akkhan egy középfokú zakarumi pap volt. Abban az időben, amikor Rakkis és erői elutaztak Nyugatra, Akkhan megérezte Mephisto zaklatását a zakarumi templomban. Nem tudta, hogy a gyűlölet ura az oka, csak azt, hogy valami megrontja szeretett hitét, és azt hitte, hogy a hierarchiában mindenki valamilyen módon korrupt.

1060

 • A nyugat és észak népeivel folytatott évek óta tartó háborúskodás után, Rakkis befejezi útját Westmarch megalapításával és a nemzet első királyává válásával. Ezt megelőzően felfedezi egy ősi nephalem város, Corvus romjait, és ezáltal megismeri az emberiség őseit. (Forrás: Reaper of Souls - Rakkis History Sound Files)

Westmarch a nyugati királyságok egyike, Entsteig és Khanduras mellett. Erős hadseregük van, amelyet a Westmarch-i lovagok vezetnek Torion tábornok alatt. Westmarch, a Fény városa volt az azonos nevű ország fővárosa.

Corvus egy romváros, amely a Vérmocsár alatt fekszik. Ez volt az egyik első város Sanctuary -ban, amelyet a nephalem alapított, és itt élt a Menedék egyik legnagyobb civilizációja. A legenda szerint elsősorban a béke és a menedék helye volt, és olyan erős varázslattal árasztották el a várost, amely elháríthatja az angyalok és démonokat támadását is. Miután Inarius megváltoztatta a Világkövet, hogy megfékezze a nephalem képességeit, a nephalem halandó lett, és elfelejtette korábbi örökségét. Így Corvus elfelejtődött, és tönkrement, de a lakói által hátrahagyott erőteljes védelem elriasztotta a legtöbb kalandort a város megtalálásától.

1070

 • Egy évtizeddel azután, hogy király lett, Corvus továbbra is frusztrálja Rakkist a nephalem hatalmának keresése miatt. A Világkő létezéséről hallva északra vonul, hogy megszállja az Északi–sztyeppéket (Dreadlands). (Forrás: Reaper of Souls - Rakkis History Sound Files)

A Dreadlands, más néven "Badlands" vagy korábban "Északi-sztyeppék", puszta vidék a Sanctuary északnyugati részén.

Az északi pusztákon Bul-Kathos gyermekei laktak, akiket Westmarch népe "barbároknak" nevezett. Az övék elsősorban nomád és törzsi kultúra volt, bár volt néhány állandó településük, például Sescheron és Harrogath. Az Északi -sztyeppék zord környezet volt, lakói ehhez alkalmazkodtak és elköteleződtek a Világkő őrzése iránt. Baal inváziója véget vet a barbárok feladatának. Bár a Pusztítás Urát végül legyőzték, sikerült elérnie a Worldstone megrontását. Hogy megakadályozza az emberiség megrontását, Tyrael kénytelen volt megsemmisíteni az erőteljes tárgyat. Sikerrel járt, de a robbanás felszakította az Arreat -hegyet, és a sztyeppéket parázsló pusztasággá változtatta.

Az Arreat -hegy pusztulásával por és hamu esett a pusztákra, megszületett a Dreadlands. A barbárok szétszóródtak, kultúrájuk a homályba veszett. Tovább rontotta a helyzetet, hogy a Worldstone pusztulása után a vidéken pestis pusztított. Jelenleg a Dreadlands-i barbár civilizációból csak a településeik romjai és a szétszórt erődítmények maradtak.

A Világkő pusztulását követő években új csoport jött létre, és a Dreadlands lett az otthonuk: ők a Démonvadászok, akik démoni támadások túlélőiből állnak, és megesküdtek, hogy elpusztítják a Pokol teremtményeit.

1080

 • Elhagyták a tristrami Horadric kolostort. (Forrás: Book of Tyrael / Diablo Timeline)

1085

 • Hael Corvus létezéséről ír. Arra a következtetésre jut, hogy ez egy szimbolikus fogalom, nem pedig tényleges helyszín. (Forrás: Storm of Light)

A Storm of Light egy Diablo-regény, amely 2 hónappal a Diablo III eseményei után játszódik.

A Mennyország gyógyul a Prime Evil bukása után. Az Angiris Tanács visszaszerezte a Fekete Lélekkövet, és most virraszt az átkozott tárgy felett a csillogó Ezüstváros (Silver City – a Mennyország központja) mélyén.

Tyrael eközben megnyugvást keres önmagában és a mennyekben, érzékeli a Fekete Lélekkő zord hatását otthonára. Imperius és a többi arkangyal hevesen ellenzi a kristály mozgatását vagy megsemmisítését, ami Tyraelt arra készteti, hogy az ég sorsát az emberiség kezébe adja.

Hatalmas embereket vonz maga mellé a szentély túlsó végéből, Tyrael újjáéleszti az ősi Horadrimot, és egy lehetetlen feladattal terheli a rendet: el kell lopniuk a lélekkövet az ég szívéből. Az ezzel a teherrel megbízott bajnokok között van Staalbreak -i Jacob, az igazságszolgáltatás egykori avatárja és az angyali penge El'druin őre; Shanar, fenomenális erővel bíró varázsló; Mikulov, hajlékony és áhítatos szerzetes; Gynvir, egy rettenthetetlen és csatában edzett barbár; és Zayl, egy titokzatos nekromanta. Az idővel és a jó és a gonosz ellenük ható erőkkel össze tudnak egyesülni ezek a hősök, és befejezni veszedelmes küldetésüket, mielőtt a mennyország tönkremegy?

1100

 • A Horadrim, amelynek feladata már nem maradt, elhalványul a történelemben és a legendákban. (Forrás: Book of Tyrael / Diablo Timeline)

1141

 • Xazax elkezdi keresni Bartucot. (Forrás: Legacy of Blood)

A Legacy of Blood egy regény, amely a Diablo-történeten alapul.

Az idők kezdete óta a Mennyek angyali seregei és a Pokol démoni hordái küzdenek az egész Teremtés sorsáért. Ez a küzdelem most a halandó birodalomba érkezett...  és sem az ember, sem a démon, sem az angyal nem marad sértetlen...

Norrec Vizharan élő rémálommá vált. Míg a varázslatos kincs megtalálására törekszik, a szerencse katonája felfedez egy leletet, amelyre a legmerészebb álmaiban sem számított: Bartuc ősi páncélját, a legendás Vér Hadúr-t (Warlord of Blood). Norrecnek, akit a démonok is üldöznek, le kell győznie a vérszomjat, amelyet alig tud uralni, és megtudja az igazságot félelmetes átkáról, mielőtt örökre elveszne a sötétségben...

 

A zakarumi reformáció

1150

 • I. Zebulon Que-Hegan kezdeményezi a zakarumi egyház reformját, sürgetve a hitet, hogy igazodjon aszkéta és szerény eredetéhez. A cselekményt az emberek jól fogadják, és a független istentisztelet, a szekularizmus és a misztika felfutását váltja ki. A Zakarum Főtanács érsekei azonban ezeket az eseményeket az egyház hatalmának csorbításának tekintik, de nem tudják kordában tartani Zebulont. (Forrás: Book of Tyrael)
 • Körülbelül ekkortájt (a 12. század közepén) az egyház szerzeteseket küld nyugatra, hogy elterjesszék Zakarum tanait. Az utazás az Ige Védelmezőinek (Protectors of the Word) megbízatását eredményezi, hogy megvédjék a jövőbeli misszionáriusokat. (Forrás: Diablo II Manual)

Az Ige Védelmezői egy megszűnt Paladin-rend.

1172

 • A Vörös Kör egy bitófa ebben az időben. (Forrás: The Order)

A „The Order” egy Diablo III regény, a franchise legnépszerűbb karakterének egyik történetét meséli el.

Deckard Cain már nagyon idős. Az a küldetése, hogy megtalálja egy állítólagos Horadrim-sejt maradványait, és minden tudására szüksége van, hogy tanítsa és inspirálja a körülötte lévőket, még akkor is, ha minden alkalommal veszélynek és halálnak vannak kitéve. Vajon visszavezetheti-e a Horadrim egy rongyos csoportját és eszményeiket a Menedékbe? Vagy meghalnak Cainnel együtt?

1185

 • A nephalemek ekkorra állítólag kihaltak (hazugság). (Kapcsolódó: Diablo III, Act I, The Broken Blade)

Az 1190 -es évek

 • Ebben az évtizedben megszületik Pepin, Tristram város gyógyítója. (Forrás: The Awakening)

A „The Awakening” egy Diablo-témájú Advanced Dungeons and Dragons (asztali táblajáték) rendszer. Küldetései a Diablo feladatain alapulnak, de a játszható karakterek elsősorban a Diablo II -ből származnak.

Ez az akciódús eposz átveszi a DIABLO II számítógépes játék világát, és egy AD&D kalanddá alakítja. A kaland Tristramban kezdődik, az eredeti DIABLO játék csataterén, ahol Diablo, a Terror ura, a démonok seregét uralja. Ott a hősök felfedezik a titokzatos kolostort - tele veszélyekkel és kihívásokkal módosítva az asztali játékhoz!

1200

 • Westmarchot pestis fenyegeti. II. Justinianus király elrendeli a halottak elégetését. (Forrás: Diablo III, The Furnace)

1202

 • Megszületik Deckard Cain. (Kapcsolódó: Book of Tyrael)

Deckard Cain egy horadric tudós volt, aki jártas volt az arcán (arcane) homályos történetében és történelmében.

Az 1210 -es évek

 • Ebben az évtizedben született Griswold. (Forrás: The Awakening)

Griswold kovács volt Tristram városában. Barátságos volt, különösen a kalandorokkal szemben, akiknek érmével kellett fizetniük a szolgáltatásaiért. Később a pokol csatlósai közé esett és szörnyeteggé változott. Egy hősökből álló csoport megölte őt.

1211

 • Deckard Cain édesapja egy tímár bolt vezetője lesz, miután évekig ott dolgozott. (Forrás: The Awakening)

1213

 • DeckardCain apja megbetegszik. Néhány héttel később összeveszik az anyjával, és nem hajlandó elhinni, hogy anyja Horadrimról szóló meséi több, mint régi történetek. Ezt a meggyőződését évtizedekig fenntartja. (Forrás: The Order)

Aderes Cain a Horadrim egyik utolsó tagja volt. Bőre viaszos fényű volt, haja fekete és göndör, bár élete végén őszülni kezdett.

Az 1220 -as évek

 • Adria ebben az évtizedben született. (Forrás: The Awakening)

Adria, a boszorkány, egy gyakorló varázsló és Diablo szolgája volt. Ő a Diablo-játékok történetének egyik központi karaktere.

Adria Kingsportban született az 1220 -as években egy Sevrin nevű kereskedő lányaként. Apja megölte az anyját, de nemsokkal később egy tűzvészben ő is meghalt. Deckard Cain később azt feltételezte, hogy Adria szerepet játszott a gyújtogatásban.

Adria a „The Coven”-be boszorkányok egy kicsi és titkos csoportjába került, amelyek a Westmarch távoli vadvidékein éltek. Az évek során erőteljes figurává vált a körön belül. Itt találkozott egy másik boszorkánnyal, Maghdával. Közel kerültek egymáshoz, de később Adria elhagyta a csoportot, Tristram elsötétülésének idején.

Adria megérkezett a faluba, miközben az emberek nagy része menekült, és látszólag egyik napról a másikra felépített egy kis kunyhót a falu szélén. Deckard Cain pedig azon kevesek egyike volt, akik kapcsolatba léptek vele. E beszélgetések során Cain megemlítette a Fekete Lélekkövet , amire Adria akkor keveset gondolt, de később rájött valódi jelentőségére. Miután Aidan megölte Diablo-t, lelkileg és fizikailag sebesült maradt az élménytől. Adria és Aidan sok éjszakát töltenek együtt és Adria teherbe esett Aidan/Diablo lányával, Leah -val. Végül Aidan elhagyta Tristramot és a Sötét Vándor álcáját viselte. Nem sokkal később Adria is elment Gilliannel együtt: Caldeumba utaztak, ahol Adria megszülte Leah-t. A csecsemőt Gillian gondozásában hagyták.

Adria jelen volt az Arreat -hegyen, amikor Baal vezette seregeit a barbárok ellen. Amikor Baal megrontotta a Világkövet, Adria megérezte a sötétséget, amellyel megfertőzte. Ebben a pillanatban rájött, hogy mi a Világkő, és mire képes igazán, hogy a történetek arról, hogyan teremtették a Menedéket, igazak.

Adria valamikor megismerte Zoltun Kulle történetét és a Fekete lélekkövet. Rájött, hogy ez az az eszköz, amellyel megvalósítható Diablo elképzelése, hogy egyedülálló Prime Evil lesz. Az évek során Adria képes volt megtalálni a Nagy Gonoszságokesszenciáit, felkészítve őket a Fekete Lélekkőbe való befogadásra, hogy Diablo terve szerint az magába tudja foglalni őket. Andariel volt az első esszencia, aztán Duriel, Baaal majd Mephisto következett. Húsz évvel Arreat pusztulása után elérkezett az idő, hogy Diablo terve az utolsó szakaszba lépjen. Ekkor Adria Caldeumban volt, de a császári gárda elfogta. Egy hőscsoport mentette meg, köztük a most halandó Tyrael arkangyal, a Nephalem és maga Leah. Adria elmondta nekik azt a tervét, hogy a Fekete Lélek követ használja Belial és Azmodan megkötésére és megsemmisítésére, és utasította a Nephalemet, hogy találja meg Zoltun Kulle fejét azzal a céllal, hogy feltámassza őt, és elvezesse őket a lélekkőhöz. Kulle feltámasztása majd megölése után a Fekete Lélekkő birtokában Adria azt mondta a hősöknek, hogy a kő felhasználásával örökre elpusztítja a démon urakat, bosszúból amiatt, amit Diablo két évtizeddel ezelőtt tett Tristrammal. Azt ígérte, hogy Amint mind a hét gonoszság a csapdába esett, összetöri a követ és a Pokol Urai nem lesznek többé. Amikor a Nephalem megölte Belialt, Leah sikeresen bekötötte lelkét a Fekete Lélekkőbe, így már csak az Azmodan maradt. Végül Azmodant is legyőzték, és Leah börtönbe zárta a pokol utolsó urát a kőben. Adria ekkor felfedte valódi célját, valamint azt, hogy ki volt Leah igazi apja. Számos katonát lemészárolt, és megbénította Tyraelt és Leah-t is. Lányába fordította a Fekete Lélekkövet, Így Diablo új testben újjászületett a világban, egyedülálló Prime Gonoszként , mind a hét nagy gonoszság egy lényben való megtestesüléseként. Több mint húsz év után Adria elvégezte a rábízott feladatot.

Diablo inváziója a Mennyország ellen azonban kuradcba fulladt és a démon megbukott. Adria a Blood Marsh mocsarába menekült és megtudta, hogy a lélekkő Malthael kezébe került. Az őt üldöző hősök végül Corvus nephalem város romjaiba szorították és a harc során vérdémonná alakult át. A Nephalem hősök megölik, igazságot szolgáltatva árulásáért és megbosszulva lányát.

Látomása azonban valóra válik: a Malthaellel folytatott utolsó csata során a Halál Angyala összetörte a Fekete Lélekkövet, és magába szívta a Prime Evil esszenciáját. Így amikor a Nephalem végül legyőzte őt, Diablo lénye visszaszáll a világra és még mindig tartalmazza a másik hat nagy gonoszt.

1233

 • Amelia Cain megszülte fiát, Jeredet. (Forrás: The Order)

Amelia Cain Deckard Cain felesége volt. 1233 -ban megszülte fiát, Jeredet. A fiú neve azonban vitát keltett és tovább fokozta a feszültséget közte és férje között. Cain eközben túlságosan a tanulmányaira és Tristram iskolamesterének szerepére összpontosított. Négy évvel Jered születése után Amelia felállt, elhagyta Tristramot és Deckardot, és magával vitte Jeredet. Kelet felé indultak, azzal a szándékkal, hogy az anyjával éljenek. A banditák azonban megtámadták kocsijukat, és Amelia és fia is meghaltak.

 

A zakarumi inkvizíció

1225

 • Que-Hegan Karamat felemelkedésével a Főtanács (High Council) teljesíti azt a célját, hogy Zebulon reformációit visszaállítsa. Karamatot úgy manipulálják, hogy szigorú istentiszteleti rendszert hozzon létre, amely kemény büntetéseket szab ki a nonkonformistákra. A missziós munka egyre harciasabb hangot ölt. Ezzel elkezdődik a zakarumi inkvizíció, amivel az egyház különféle szektáit megtisztítják és brutálisan elnyomnak más vallásokat, például a Skatsimet. A nem hívőket korruptnak ítélik és szörnyű kihallgatási és "tisztítási" technikáknak vetik alá őket. (Forrás: Book of Tyrael)

1234

 • Terania édesanyja meghal. Apja, Jeronnan marad, hogy vigyázzon rá. (Forrás: Legacy of Blood)

1237

 • Amelia Cain elhagyja Tristramot és Deckardot, és magával viszi a fiát. Kettejüket banditák ölik meg Tristramon kívül. (Forrás: The Order)

Az 1240 -es évek

 • Gillian ebben az évtizedben született. (The Awakening)

Gillian, a pincérnő Tristram lakója, az elsötétüléskor is jelen volt. Egyike volt azoknak a keveseknek, akik túlélték a város rémségeit (a város pusztulása előtt Adriával elhagyják Tristramot), de nagy árat fizetett érte: beleőrül a rémálmaiba. Ő lesz Adria lánya, Leah nevelőanyja.

1240

 • Megszületett Darrick Lang és Mat Hu-Ring. (Forrás: The Black Road)

Darrick Lang a Diablo regénysorozat részét képező Fekete út elsődleges főszereplője. Darrick gyermekkorában szenvedett bántalmazó apja, a városi hentes miatt, és elmenekül Hillsfar városából, legjobb barátjával, Mat Hu-Ringgel együtt. Vívást tanul egy mestertől Westmarchban és a mester halála után belép a Westmarch hadseregébe, Mat Hu-Ring mellett.

A The Blak Road (Fekete út) egy Diablo-regény, amely Darrick Lang történetét és a Kabraxis démonnal és Kabraxis hadnagyával, egy korábbi zakarumi pappal, Buyard Cholik -val való találkozás történetét foglalja magában. A történet a Diablo I eseményei körül játszódik, és röviden megemlíti azt a tényt, hogy Diablo a Sanctuary világát járja.

 • Rondal és Marta ebben az évben találkoznak és összeházasodnak. (Forrás: Diablo III, Act III, The Siege of Bastion's Keep)

Rondal Westmarch katonája volt. 1241 -ben találkozott Martával, majd feleségül vette. Később Marta megajándékozta Rondalt egy medállal (Rondal’s Locket). Akkor halt meg, amikor Adria elárulta Bastion’s Keep védőit. Martát felemésztette a bánat, és megtagadta a Nephalem vigasztalását.

1244

 • Jeronnan és Terania Gea Kulba költöznek. (Forrás: Legacy of Blood)

Gea Kul egy város Kehjistanon belül, Kurasttól északra, a folyóparton. Az kikötőváros 1272 -re egy „pusztaság” lett, silány épületekből és zavaros kereszteződésekből állt.

 • Ebben az évben Warriv egy karavánt vezet Khanduras és Aranoch között. (Forrás: Diablo II, The Sightless Eye)

1245

 • A zakarumi papság megpróbálja megpecsételni Mephistot. Elbuknak, és az egyház megromlik. (Forrás: 2014, Crusader. Blizzard Entertainment)
 • Toriont Cornelius király lovaggá üti. (Forrás: Moon of the Spider)

Torion tábornok, a birodalom kardja, Westmarch katonája. A hadsereg és a lovagok parancsnoka.

A Moon of the Spider egy Diablo-történeten alapuló regény. Az idők kezdete óta a Mennyország angyali seregei és a Pokol démoni hordái küzdenek az egész Teremtés sorsáért. Ez a küzdelem most a halandó birodalomba érkezett... és sem az ember, sem a démon, sem az angyal nem marad sértetlenül.

 • Lord Aldric Jitan rémálmoktól hajtva egy titokzatos sír romjaihoz érkezik, remélve hogy felébreszti azt a szörnyű gonoszságot, amely Tristram bukása óta alszik. A titokzatos nekromanta, Zayl, akit vonz az egyre növekvő sötétség, elbukik Jitan cselszövésében - nem is sejtve, hogy egyik testvére indította el ezeket a szörnyű eseményeket. Most, amikor a pók Holdja felkelt, az aljas démon, Astrogha arra készül, hogy elengedje szolgáit a Menedékben.

Megszületik Shanar, aki később nagyhatalmú varázsló lesz. (Forrás: Storm of Light)

1246

 • Teraniát elrabolják és megbűvölik. Majdnem megöli az apját, és nem sokkal később eltűnik. (Forrás: Legacy of Blood)
 • Isendra megszületett. (Forrás: Firefly)

A Firefly egy rövid webes történet, amely a Diablo univerzumban játszódik. Egy varázslóra összpontosít. Később a Heroes Rise, Darkness Falls antológiában gyűjtötték össze.

 • Isendra egy varázslónő volt, azon hősök egyike, akik legyőzték a fő gonoszokat.

1247

 • A bajok idejének csúcspontja. Zakarum növekvő buzgalma közepette a zakarumi lovagok egy csoportja elszakad az egyháztól. Megalapítják a Paladin Rendet, hogy közvetlenül harcoljanak a sötétség ellen. Nyugatra merészkednek, hogy megkezdjék hadjáratukat. (Forrás: Book of Tyrael)

A Paladinok Rendje a zakarumi inkvizíció idején alakult meg. E véres keresztes hadjárat közepette lázadás támadt Zakarum berkein belül. A lázadók elítélték az inkvizíció módszereit, és kijelentették, hogy az új rendnek meg kell védenie az ártatlanokat, és hogy a gonosz korrupció az őseik kudarcában gyökerezik. Elhatározták, hogy küzdenek a korrupció valódi forrása, a Fő Gonoszok ellen. Ezek a lázadó paladinok elhagyták zakarumi testvéreiket, és nyugatra merészkedtek. 1285 -re a csoport bekerült Westmarch saját paladini rendjébe, a Westmarchi Lovagrendbe.

 • Megszületik Farnham lánya. (forrás: The Order)

Részeg Farnham Tristram egyik lakója volt. A sötétülés idején Farnham egyike volt azoknak, akiket Lazarus bevezetett a katedrálisba, hogy megpróbálják megmenteni Albrecht herceget. Ez azonban csapda volt és egyenesen a Mészáros (The Butcher) rejtekéhez csábította a városlakókat. Farnham túlélte, és megmentette barátja, Griswold életét is, de megsebesült. Pepin, a gyógyító képes volt meggyógyítani fizikailag, de nem tehetett semmit, hogy helyreállítsa az elméjét. Többször is megpróbált visszatérni a katedrális mélyére a lányáért. Végül sikerült, de az olyan súlyosan megsebesült, hogy nem lehetett megmenteni. Végül Aidan és a többi hős legyőzte a Terror Urát, és visszatért a nyugtalan béke Tristramba. Nem sokkal azután, hogy Aidan a Sötét Vándor képében elhagyta Tristramot, démonok szálltak a városba. A többi városlakóhoz hasonlóan Farnhamet is lemészárolták és élőhalott rabszolgává tették. Több mint húsz évvel később Farnham egyike volt azoknak, akik feltámadt halottként támadtak a hősökre, amikor a Bukott csillag elérte a régi katedrálist. A Nephalem azonban képes volt elpusztítani őt.

1251

 • Lhex megszületett. (forrás: The Black Road)

Lhex Cornelius Westmarch-i király öccsének fia volt.

1254

 • Kentril Dumon átveszi egy zsoldos társaság irányítását. (forrás: The Veiled Prophet)

Kentril Dumon harcedzett zsoldoskapitány és a Diablo: A királyság árnyéka (The Shadow of Kingdom) főszereplője. Dumon elkísérte Quov Tsin vizjerei varázslót Kehjistan veszélyes dzsungelén keresztül Ureh ősi romjaihoz. Őt és zsoldoscsapatát abban az ígéretben bérelték fel, hogy gazdagságot szereznek a városban.

1255

 • Láz söpör végig Bramwellen. (forrás: The Black Road)

Bramwell egy falu Westmarchban.Gyalogszerrel néhány napra van a fővárostól.

 • Elora meghal. (forrás: Diablo II: Lord of Destruction Manual)

Elora Harrogath egyik bölcsének, Austnak volt a felesége és Anya anyja. Harrogath barbár város volt az Arreat -hegy tövében. Kőfalak vették körül, és jól megerősítették. Az Idősek Tanácsa híreket kapott arról, hogy Baal serege hazájukhoz közeledik. Világos volt, hogy az utolsó nap próféciái kezdenek beteljesedni. Aust, azt javasolta, hogy druidikus varázslatot hajtsanak végre, amely megakadályozná a pokol ivadékainak átjutását, beleértve magát Baalt is. A varázslat sikeres volt, és Nihlathak kivételével az összes bölcset feláldozták.

 • Akarat megszületik. (forrás: The Order)
 • Darrick Lang és Mat Hu-Ring besoroznak a Westmarch-i hadseregbe. (forrás: The Black Road)
 • Marta-t elrabolják a barbárok, de két óra múlva visszatér (forrás: Diablo III, Act III, Turning the Tide)

 

Tristram elsötétülése (The Darkening of Tristram)

1258

 • A sivár évek egyike. (kapcsolódó: BlizzCon 2018 Diablo Immortal World and Q&A Panel Transcript)
 • A zakarumi főtanács parancsára és Lazarus sürgetésére Leoricot Khanduras földjének irányítására küldik. A Horadrim kolostort Zakarum katedrálissá alakítja át, és királlyá nyilvánítja magát. (forrás: Book of Tyrael)
 • Tristramba érve Lazarus kiszabadítja Diablót. Miután kiszabadult, Diablo megpróbálja birtokolni Leoricot, de nem sikerül. Képes azonban elvenni a király józan eszét, és idővel Leoric megőrül. (forrás: Book of Tyrael)

1259

 • Ogden elkezdi vezetni a Felkelő Nap kocsmáját (Tavern of the Rising Sun) (kapcsolódó: Diablo I)

A Felkelő Nap kocsmája egy kis fogadó volt Tristramban.Adria és Deckard Cain sok éjszakát töltöttek a kocsmában, és megvitatták Cain Horadric szövegeit, valamint az Adria által az utazásai során gyűjtött változatos varázslatait..

 • Lhexet Lut Gholeinba küldik, hogy ott tanuljon a bölcsektől. (forrás: The Black Road)

1261

 • Ebben az évben Cain tanítja a gyerekeket Tristram iskolájában. (The Order)

1262

 • Zayl megtalálja Humbart Wessel maradványait. Újjáéleszti a koponyáját, és társává teszi. (forrás: The Kingdom of Shadow)

Zayl egy nekromanta. Táskájában Humbart Wessel élőhalott koponyáját hordja és egy Trag'Oul által készített elefántcsont tőrt, amelyet Zayl lelkével pecsételnek meg. Zayl később a Tyrael által megreformált Horadrim egyik első tagja lett.

Trag'Oul egy ősi és titokzatos sárkányszerű lény, aki őrzi a Menedéket és fenntartja az egyensúlyt a Mennyország és a Pokol között, hogy Sanctuary az angyali és a démoni hatásoktól is mentes legyen.

1263
(Diablo)

 • Egy újabb sivár év. (kapcsolódó: BlizzCon 2018 Diablo Immortal World and Q&A Panel Transcript)
 • Adria megérkezik Tristramba. (kapcsolódó: Diablo I)
 • Leoric király egyre jobban megháborodik, börtönbe zárja mindazokat, akik megkérdőjelezik tekintélyét és kivégezteti őket árulókként. Hadat üzen Westmarch királyságának. (forrás: Book of Tyrael)

Leoric király, Khanduras uralkodója egykor áhítatosan követte a zakarumi hitet, de Diablo megrontotta és elvesztett mindent, amire törekedett. Leoric Kehjisztánból származik, a 13. században a Zakarum Templom parancsára Khanduras földjére lépett, és a Zakarum nevében kinevezte magát királynak. Nem tudott arról, hogy a Zakarumot Mephisto megrontotta, és hogy Lazarus a befolyása alá került. Biztosítania kellett volna, hogy Diablo nyughelye, Tristram legyen a hatalom székhelye.

Leoric magával hozta családját, lovagjait és papjait, az utóbbi két csoport a Fény Rendjét (Order of the Light) alkotta. Tanácsadójával, Lazarussal és kíséretével Tristram városába indult, és hatalmi székhelyéül a romos kolostort választotta. Bár Khanduras népe nem örült annak, hogy idegen király uralma alá kerül, Leoric igazságosan szolgálta őket. Alattvalói végül tisztelni kezdték, mint például Griswold, aki mithril kardját és koronáját kovácsolta. Csak később kezdtek el egy uradalmat építeni Leoric számára, aki nem tudta, hogy hatalmi székhelye a Horadrim által a katedrális alatti katakombákba bebörtönzött Diablo nyugvóhelye volt. Lazarus a Rettegés Ura hatalma alá esett, és összetörte a lélekkövét. Diablo a lehető legerősebb lelket választotta gazdatestnek - magát Leoricot. Leoric tudata hosszú hónapokig harcolt Diablo akarata ellen, de végül az elvette lényének magját, minden becsületet és erényt kiégetett a lelkéből.

Leoric viselkedése megváltozott az alattvalóival szemben. Egyre elkeseredettebb lett, és elkezdte kivégeztetni mindazokat, akik megkérdőjelezték döntéseit vagy tekintélyét. Azt mondják, hogy pusztán egy pillantás Leoric irányába elég volt ahhoz, hogy a paranoiája csúcsán lévő király halálra ítéljen bárkit. Tetteitől megrémülve Leoric alattvalói "fekete királynak" kezdték nevezni. Aggódva a "hazaáruló csetepaté" miatt, Leoric utasította Eamon kancellárt, hogy zárják le a keleti barlangokat és töltsék meg azokat a pókokkal, amelyeket Lazarus szerzett.Lazarus, aggódva az alattvalók gyanakvása miatt, figyelemelterelésként meggyőzte a téveszmés királyt, hogy a Westmarch-i királyság Khanduras elfoglalását tervezi és manipulálta őt a hadüzenet kihirdetésével, valamint sok zavaró lovag halálba küldésével. Westmarch seregei ugyanis könnyedén legyőzik Khandurasét.Lazarus befolyásának köszönhetően Leoric elrendelte Asylla királyné, a saját feleségének kivégzését is. Diablo eközben úgy találta, hogy a király lelkének egy része még mindig harcol ellene, és még mindig nem tudja átvenni az irányítást. Így felhagyott Leoric átvételére irányuló kísérleteivel, aki megtört és őrült maradt, de sokkal könnyebben átvehette az irányítást a király legkisebb fia, Albrecht felett. Miután Leoric megtudta, hogy a fia eltűnt, minden nap egyre mélyebbre tévedt az őrületben és sok ártatlan embert kivégeztetett. Végül saját hadnagya, a Westmarch-i háborúból visszatérő Lachdanan lovag ölte meg, aki rájött, hogy őt is meg akarják vádolni az emberrablással, és hogy a király nem más, mint egy őrült. Lachdanan könyörgött Leoricnak, hogy magyarázza el tetteit, de az egyszerűen leköpte, és árulónak nevezte őt. Lachdanan megölte uralkodóját, de Leoric utolsó lehelletével megátkozta őt és minden lovagját.

Leoric megfelelő temetést kapott a katedrális alatt. Páncéljában temették el a királyi kriptákban. Halálában sem talált azonban békére, mert Diablo feltámasztotta, mint élőhalott hadvezért, akit csontvázkirálynak (Skeleton King) hívnak. Lachdanan lovagjait legyőzték, és a rettegett Pokollovagokká váltak, egyedül Lachdanan őrizte meg az eszét, aki úgy döntött, hogy lemegy a katedrális labirintusába, hogy egyedül haljon meg, és ne veszélyeztesse Tristramot, ha ő is elbukik. Sok kalandor próbálta megölni Leoricot, de senkinek sem sikerült. A legidősebb fia, Aidan és két másik hős végül legyőzte őt.

Az uralkodó megrontása miatt Diablo hatalmának egy részét Leoric megfeketedett lelkéhez kötötte. Hét évvel veresége után Lethes, a szélhámos Necromancer szándékában állt megszerezni ezt a hatalmat Leoric szellemének megidézésével. Feltámasztotta Asylla szellemét, de a rituálét Xul félbeszakította. Leoric azonban így is visszatért az élők világába. Egy hősökből álló csoport aztán bemerészkedett az Ashwold Manorba, hogy megölje a királyt, és ez sikerült is nekik.

22 évvel Leoric első halála után a Bukott csillag (Fallen Star) leereszkedett Új Tristramra, áttörte a székesegyházat, felébresztve Leoricot és élőhalott csatlósait. Deckard Cain a meteor becsapódása után a katedrális mélyébe zuhant, a tudóst azonban megmentette a Nephalem, aki elővette Leoric régi koronáját, és arra használta, hogy Leoric szellemét csontvázához kösse. Legyőzte Leoricot, ezúttal végleg.

 • A Fény Keresőinek Rendje (Seekers of the Light) hanyatlásnak indul a Leoric akciói által előidézett káosz miatt. (Diablo: Hellfire Manual)

A Fénykeresők a harcos nők ősi rendje, akik a Fényt szolgálták. Mindig az igazságosság oldalán harcoltak, és megesküdtek, hogy egyszer és mindenkorra véget vetnek a rossznak. Az éveken át tartó intenzív kiképzés kivételessé teszi a Keresőket a kardhasználatban, mivel egyszerre két fegyverrel tudnak harcolni.

 • Lazarus érsek elrabolja Leoric legfiatalabb fiát, Albrecht herceget, hogy maga Diablo költözhessen belé. A Diablo által irányított herceg démonok sokaságát idézi elő Albrecht legrosszabb rémálmaiból, és a katedrális legmélyebb szintjeit pokoli jelenetekké varázsolja. (forrás: Diablo Manual)
 • Albrecht elvesztése tönkreteszi Leoric épelméjűségének maradványait, és Tristramban elszabadul a borzalom, amikor a király megtorol minden ellene való összeesküvést. (forrás: Diablo Manual)
 • Lachdanan, Leoric király hadseregének kapitánya visszatér a katasztrofális Westmarch-i háborúból és kénytelen megölni Leoricot. Az haldokló uralkodó utolsó leheletével megátkozza Lachdanant és híveit. Nem sokkal később Lachdanant és a király őreit megtámadja a csontvázkirályként feltámadt Leoric, miközben megpróbálják eltemetni. A király átka átalakítja Lachdanant és embereit a rettegett Pokollovagokká és a katedrális legmélyebb részeibe száműzi őket. (forrás: Diablo, Lachdanan)
 • Lazarus érsek a falubeliek egy csoportját vezeti be a katedrálisba, hogy megmentsék Albrechtet, és egyenesen a Mészáros (The Butcer) nevű vérszomjas démonhoz megy. Csak kevesen élik túl. (forrás: Diablo Manual)
 • Aidan herceg visszatér Tristramba. Szövetségeseivel a katedrális mélyére ereszkedik. (kapcsolódó: Book of Tyrael)
 • A Mészáros elbukik. Ezt követően a Csontvázkirály és Lazarus is. (forrás: Diablo Timeline)
 • Aidan legyőzi Diablót, bár Albrecht élete árán. Aidan megpróbálja magában tartani Diablo-t azáltal, hogy befogadja a szétzúzott lélekkövét, de nem tudja teljesen visszatartani a démont. (forrás: Book of Cain)

 • Adria megkeresi Aidant, és meg akarja vigasztalni a labirintus megpróbáltatásait követően. Látja Diablo erejét a fiatal harcosban, és elkötelezi magát szolgálatára. Átadja magát neki és ez egy kislány, Leah fogantatásához vezet. (forrás: Diablo III, Act III)
 • Adria és Gillian elhagyják Tristramot és Caldeumba utaznak. (forrás: Diablo III, Gillian's Diary)
 • Aidan lesz a Sötét Vándor (Dark Vanderer) és Tristramot maga mögött hagyja Kelet felé, nem sokkal azelőtt, hogy démonok serege támadja meg a várost és pusztítja el azt a lakóival együtt. (forrás: Diablo Timeline)

 

Vadászat a Hármakra

1264
(Diablo II)

 • Ebben az évben megszületik James lánya. (forrás: The Order)
 • Adria ebben az évben szüli meg Leah-t. Gillian gondozásában hagyja Caldeumban, és azonnal eltűnik. (forrás: The Order)
 • Norrec Vizharan és társai Bartuc páncélzatára bukkannak. A páncél Norrec-hez kötődik, és átveszi az irányítást felette, és arra kényszeríti, hogy keletre utazzon. (forrás: Legacy of Blood)

Norrec Vizharan a főszereplő Richard A. Knaak Diablo: Legacy of Blood című regényében. Övé Bartuc, a Vér Hadúr páncélja. Ebben az időben gyakran utazott barátaival, Sadunnal és Fauztinnal, kincseket keresve. Norrec, aki Westmarchban nőtt fel, élete nagy részében zsoldosként dolgozott.

 • A hősök egy csoportja megkezdi Diablo és testvérei levadászását. Elpusztítják a Vérhollót (Blood Raven), a Zsiványt (rogue), aki elkísérte Aidant Tristram labirintusába, és akit Andariel démonnő megrontott. (forrás: Diablo Timeline)

Blood Raven (eredeti nevén Moreina – a Diablo I rogue karaktere) a Világtalan Szem Testvériségének (Sisterhood of Sightless Eye) tagja volt. Szerepet játszott Diablo vereségében Tristram elsötétülése idején, de a pokol rabságába esett.

 • A hősök megnyitnak egy portált Tristramba, hogy elpusztítsák a démonokat, és megmentsék Deckard Cain -t. Legyőzik Andariel démonnőt, akinek erői korábban elpusztították a Világtalan Szem Testvériségénak kolostorát (sok zsiványt megrontottak és megöltek), mielőtt elindultak keletre, a Vándor után.

Andariel, a Szomorúság leánya a Kisebb Gonoszok egyike. Mint minden nagy gonoszság, Andariel is Tathamet hét fejének egyikéből született. A pokolban uralta a Szorongás Birodalmát, Diablo közeli bizalmasának tekintették.

 • Kara Nightshadow segítségével Norrec kiszabadítja magát a páncélból. Nagyjából ugyanebben az időben érkezik a Vándor Lut Gholeinba. (forrás: Legacy of Blood)

Kara Nightshadow Richard A. Knaak Diablo Legacy of Blood című regényének egyik főszereplője. Kara az egyik Rathma nekromanta. Nem tartozik a mesterek közé, de hatalmas ereje van.

 • A hősök Lut Gholeinba utaznak, ahol Tal Rasha sírjában elpusztítják Duriel démon urat, és megmentik Tyrael arkangyalt. Kiderül, hogy Baal megszabadult a lélekkövétől.

Duriel, a Fájdalom Ura, egyike a négy Kisebb Gonosznak és Andariel „ikertestvére”. Mint minden nagy gonoszság, Duriel is Tathamet hét fejének egyikéből született. Ő uralta a fájdalom birodalmát a pokolban.

Tal Rasha sírja a hét titkos sír egyike, amely a Mágusok kanyonjából (Canyon of the Magi) érhető el. Bár csak egy igaz sír létezik, a másik hat hamis sír is a játékban "Tal Rasha sírja" (Tomb of Tal Rasha) nevet kapta. Az igazi sír a bejárat közelében az Arcane Sanctuary -ból származó szimbólummal van jelölve, és van egy nyílás benne a Horadric bot elhelyezésére, amely utat nyit Tal Rasha kamrájához. A Horadric botot a nyílásba helyezve, megnyílik az út a II. Fejezet utolsó zónájához, Tal Rasha kamrájához.

 • A Sötét vándor befejezi az átalakulást: Diablo-vá válik. Mephisto-t és a megrontott zakarumi főpapságot a hősök csapata legyőzi Kurast dzsungelje alatt.
 • A hősök beutaznak a Pandemonium erődbe, ahol legyőzik Izual -t, a Mennyország elárulóját, és megrohamozzák a Poklot. Diablo vereséget szenved a Káosz-szentélyben, és lélekköve megsemmisül Mephisto-éval együtt a Hellforge-on. (forrás: Diablo Timeline)

Izual egykor a mennyek szolgálatában álló angyal volt, és Tyrael legmegbízhatóbb hadnagyaként szolgált a Nagy Konfliktus idején. Izual bukása úgy kezdődött, hogy rohamot vezetett a Hellforge ellen - Tyrael akarata ellenére. Izualt legyőzték a démoni légiók, elfogták a Legfőbb Gonoszok és elárulta a Mennyország titkait. Feladta a lélekkövek titkát és azt, hogyan kell őket megrontani. Segített a Hármaknak a sötét száműzetésben - a lélekkövek megromlottak, a Világkő is megromlott általuk, és a Világkő révén az emberiség a Pokol uralma alá került. Izual egykori énjének romlott árnyéka lett - egy bukott angyal, akiben sem a menny, sem a pokol nem bízik. Szellemét egy szörnyű teremtménybe kötötték, amelyet a Fekete szakadékból idéztek meg.

A Hellforge egy varázslatos kovácsműhely, amely a Pusztítás Birodalmának (Realm of Destruction – A Pokol egyik birodalma, a Sötét Száműzetés előtt Baal uralta) legmélyebb gödrében található - a birodalom egyetlen teremtési forrása, mégis olyan fegyverek kovácsolásával foglalkozik, amelyeket csak pusztításra használnának. A Hellforge számos üllőt tartalmaz, ahol a Pokol legerősebb fegyvereit hozták létre.

Az egyik ilyen üllő az Anvil of Annihilation, a Megsemmisítés Üllője, ahol az angyali fegyvereket és tárgyakat semmisítették meg. A legenda szerint minden, amit széttörnek az üllőn, bármennyire erős is, örökre használhatatlan lesz. Ez igaz volt a Diablo és a Mephisto lélekkövei esetében is, mindkettőt az üllőn megsemmisítették meg az őket legyőző hősök.

A nagy konfliktus idején Izual arkangyal rohamot vezetett a Hellforge ellen, hogy megakadályozza a démonvágó, Shadowfang létrejöttét. Azonban legyőzték őt a démoni légiók. Izual bukása után jóval egy hőscsoport támadást intézett a Hellforge ellen. Az volt a szándékuk, hogy a Megsemmisítés Üllőjével megsemmisítik Mephisto lélekkövét, és miután helyrehozták, Diabloét is. Mindkét esetben sikeresek voltak, a lélekköveket megsemmisítették, és a bennük lévő szellemeket állítólag a Fekete szakadékba (The Black Abyss) száműzték.

A Fekete szakadék (más néven az Üresség - Void) a démonok látszólagos szülőhelye. Senki sem tudja pontosan, mi a mélység, de úgy gondolják, hogy ha egyszer valamit a mélységbe száműznek, az soha nem térhet vissza. A Fő Gonoszok visszatérése során Diablo és Mephisto szellemeit (állítólag) száműzték a mélységbe, miután a Hellforge-ban megsemmisítették a lélekköveiket. Mivel azonban a lényük Sanctuary-ban maradt, Adria meg tudta őket jelölni, felkészítve őket a Fekete Lélekkőbe való felszívódásra.

Miután elvált Mephistótól és Baal-tól Travincalban, Diablo a Káosz-szentélyben (Chaos Sanctuary) lakott. Azonban itt megtalálták azok a hősök, akik Khanduras óta üldözték, megütköztek a Terror Urával, és végül legyőzték őt.

 • A Netril Dumon által vezetett zsoldos cég belép Ureh mesés városába. A nekromanta Zayllel együtt Dumon felfedezi és túléli a város sötét titkait. (forrás: The Kingdom of Shadow)

1265
(Diablo II: Lord of Destruction)

 • Valla megszületik. (forrás: Writings of Abd al-Hazir)

Valla egy démonvadász (Demon Hunter). Iinkább egyedül dolgozik és sok démonvadásszal ellentétben a szeme nem ragyog. Szavai szerint: „Több mindenért élek, mint a puszta bosszú”.

 • Baal és serege az Arreat-hegyen vonul.

Az Arreat-hegy volt a legmagasabb hegy Harrogath közelében, és a Worldstone egykori nyughelye. Egykor a barbárok szeretett helye, ma parázsló kráter.

 • A hősök követik Baalt az Arreat -hegyre, megvívják az ember és az utolsó főgonosz közötti harcot. Bár a hősök legyőzik Baalt, démoni serege tovább halad.

 • Tyrael angyal felfedezi, hogy Baalnak sikerült megrontania az Arreat-hegyen található Worldstone -t. Felismerve, hogy a Világkövet nem lehet helyreállítani, Tyrael kénytelen tönkretenni. A robbanás tönkreteszi az Arreat-hegyet, feldúlja a vidék nagy részét és megtizedeli Baal seregét. (forrás: Diablo Timeline)
 • A Prime Gonoszokat legyőző hősök visszatérnek otthonukba és családjukhoz. Cain, tudva, hogy a Világkő megsemmisítésének köszönhetően a Menedék most nyitva van, elkezdi keresni a halandó birodalom megmentésének eszközeit. (kapcsolódó: The Order)
  Zayl megmenti Westmarch-ot Astrogha ármánykodásától. (forrás: Moon of the Spider)

Astrogha Diablo kedvelt szolgája volt (őt házi kedvencként is emlegetik). Lucion beidézte a Menedékbe, hogy segítsen megidézni Lilith-et. Astrogha ravasz és cselekvő démon volt , sokkal intelligensebb, mint pusztító kollégája, Gulag. Mindig a Hármak Templomának legsötétebb zugaiban áskálódott és szervezkedett. Richard A. Knaak A bűn háborúja trilógiájában és A pók holdja című könyvében is szerepel.

 • A Zakarumi Egyházba vetett hit megrokkan, amikor kiderül a korábbi démoni hatás. I. Hakan császár Kehjistan fővárosát Caldeumba helyezi át. Az évek során Caldeum Sanctuary legerősebb és legbefolyásosabb városközpontjává válik. (forrás: Book of Tyrael)

 

A Csendes Béke

 • A Legfőbb Gonoszok vereségével viszonylagos nyugalom van Menedékben. Ez az időszak két évtizedig tart, az élet azonban továbbra is nehéz a világ népei számára. (forrás: Diablo III: Behind the Scenes DVD)
 • Az évek során kereskedőket és kalandorokat vonzanak Tristram romjai, miután meséket hallottak a katedrálisában rejlő kincsekről. Az épületet megfosztják minden értéktől. Új Tristram, amely erre az „üzletre” épült, elmerül a gyalázatban. (forrás: Writings of Abd al-Hazir)

1266

 • Megszületett Li-Ming. (forrás: Writings of Abd al-Hazir)

Li-Ming a Diablo III varázsló osztályának egyik tagja. Xiansai-ban született, hét éves korában Isendra hozta el az Yshari szentélybe. Valthek személyes irányítása alá vette a képzését, miután rajtakapta, hogy a tiltott archívumba nézett, és tiltott varázslatokat tanulmányozott. Isendra halála után Li-Ming New Tristramba merészkedett, és egy lehullott csillagot látott. Távozása közben Li-Ming érezte, hogy Caldeumban furcsa dolgok zajlanak.

1270
(Diablo Immortal)

 • Kialakul a démonvadászok (Demon Hunter) kasztja. (forrás: BlizzCon 2018 Diablo Q&A Liveblog)

Démonvadászok a pokol teremtményeinek megsemmisítésére esküdtek fel. Csak pár százan vannak és nem tartoznak egyetlen királynak vagy országnak sem az uralma alá. Amikor otthonukat felgyújtják, és családjukat lemészárolják a démonok, a legtöbben feladják addigi életüket, eltemetik halottaikat, összefognak és bosszút esküsznek.

 • Diablo csatlósai a Világkő töredékeit keresik, hogy feltámasszák bukott gazdájukat. Hasonló módon az ősi gonoszságok is előkerülnek, hogy megszerezzék a töredékeket, és felhasználják őket az emberiség rabszolgává tételéhez. (forrás: Diablo Immortal)

1272

 • Cain szárnyai alá veszi Leah-t. Meghiúsítják Belial terveit, aki azóta belépett a halandó birodalomba. Ez azonban csak átmeneti kudarc, és Belial továbbra sem riad vissza erőfeszítéseitől. (forrás: The Order)

Belial, a Hazugság Ura, az égő pokol egyik kisebb gonosza. Mint minden nagy gonoszság, Belial is a nagy sárkány, Tathamet hét fejének egyikéből született. A Pokolban a Hazugság birodalma felett uralkodott és Mephisto mentorálta.
A Kisebb Gonoszok elégedetlenek voltak azzal, hogy a Fő Gonoszok az emberiségre összpontosítottak a Bűn Háborújának eseményei után, és dühösek voltak, mert a Nagy Konfliktust nyilvánvalóan elhagyták. Ennek az időszaknak a közepén Belial és Azmodan esélyt láttak arra, hogy megdöntsék a fő gonoszokat, és átvegyék a Pokol irányítását. Belial manipulálta Azmodant, hogy háborút indítson a fő gonoszok ellen. A két gonosz egyezséget kötött testvéreivel, biztosítva őket arról, hogy az emberiség nem állja útjukat a nagy konfliktus során. Andariel és Duriel először kételkedtek, attól tartva, hogy elbuknak, de Belial meggyőzte őket. Az ezt követő polgárháború véres volt, de azzal zárult, hogy a Fő Gonoszokat a halandó birodalomba száműzték.

Ezután Tristram elsötétüléséig leginkább Belial és Azmodan háborúztak. Belial engedélyezett egy tervet, amely segíti Augustus Malevolyn és Galeona halandókat Bartuc páncéljának visszaszerzésében. Még saját csatlósait is feláldozta Malevolyn Lut Gholein elleni támadásában, mivel szolgálatában egy új Bartuc előnyt adhatott volna neki Azmodan ellen, és hasznos szolgája lehetett volna a Fő Gonoszok pokolba való visszatérése esetén. A terv ugyan elbukott, de csak Diablo jutott vissza a pokolba, őt pedig hősök egy csoportja legyőzte, mielőtt vissza tudta venni a Pokol irányítását.

A Világkő elpusztítása után a Szentély nyitva maradt a démoni invázió előtt. Deckard Cain elhitte, hogy Belial és Azmodan ilyen invázióra készülnek. Valójában 1272-re Belial már a Sanctuary-ban mesterkedett. Idejét és erőfeszítéseit Garreth Rau-ra, egy árvára fordította, akinek vérében egy szikrányi nephalem örökség volt. Raut megbűvölte a Hazugságok Ura, és hatalmas sötét mágussá vált a Pokol szolgálatában. Belial manipulálta Raut, hogy elhiggye, hogy ő Tal Rasha leszármazottja és hogy a sötét száműzetés során Jered Cain démoni varázslattal becsapta Tal Rasha -t, és ráerőltette a lélekkövet.

Garreth Rau megalapította a Horadrim második rendjét, bár Belial csalása eltorzította. Belial azt tervezte, hogy Rau -t és követőit hadsereg építésére használja Sanctuary -ban, és miután meghódította a halandó birodalmat, felhasználja őket egy invázió elindításához a Mennyország ellen. Belial emlékeztette Raut Jered Cain árulására, és azt állította, hogy utóda, Deckard démoni vért hordott ereiben. A démon felesége és fia emlékeivel kínozta Caint, végül Mikulov szerzetes megöli Belial gazdatestét. Rau eközben elraboltatja Leah-t és a Sötét toronyba viteti. A lány rejtett képességeit felhasználva egy élőhalott sereget akartak felébreszteni és Belialt is a halandó birodalomba hívják. A végső összecsapáson Belial kezdett megnyilvánulni Rau testéből, de amikor meglátta Leah -t, váratlanul felismerte benne Diablo -t, és megjegyezte: "Ismerem ezt az arcot ..." A Fekete torony összeomlik, Rau pedig kiveti magát az ablakon. Belial feldühödik a veszteségén, de kellemes híreket kap: hamarosan születik egy fiú (a következő öt évben), aki Caldeum császára lesz. A démon eltervezte, hogy a gyermeket eszközként használja Kehjistan átvételére.

Belial tehát megszállta II. Hakan caldeumi császárt és a gazdateste által irányította a várost. Hogy pontosan mikor történt ez, nem világos, bár Caldeum hanyatlása Hakan trónra lépésekor kezdődött. Ebben az évben megalakult a császári gárda, amelyet Belial megtévesztő démonai alkotnak. A Coven is szolgálta őt, rabszolgákat biztosított neki.

Khandurasban a Coven megpróbálta visszaszerezni az El'druin szilánkjait, amelyek Tyrael mellett az égből hullottak. Maghdának azonban nem sikerült visszaszereznie, a Nephalem meghiúsította. Belial Maghda-t ezután a sivatagba küldi, hogy elcsábítsák a nephalemet Caldeumból. A kémei közben elfogják Leah-t.  Hakanként többször is kapcsolatba lép a nephalemmel, megpróbálja átverni a hőst, de az Zoltun Kulle feltámasztása, majd legyőzése után megszerzi a Fekete Lélekkövet. Belial kétségbeesett és meteorokat zúdított Caldeumra. Amikor a támadás véget ért, a Nephalem szembeszállt II. Hakan császárral. A démont megöli és bebörtönözi a Fekete Lélekkőbe, ezzel véget vetve Kehdzsisztán feletti zsarnokságnak.

Belial lényege a Fekete Lélekkőben maradt, és rövid idő alatt egyesült a Diablo -val, hogy az egyedülálló Fő Gonoszként (Prime Evil) megtámadhassa a Mennyországot. Diablo azonban vereséget szenved, a Nagy Gonoszság esszenciái visszatérnek a Fekete Lélekkőbe. A tárgyat később Malthael szerzi meg és temeti magába, de amikor legyőzi őt a Nephalem, a gonoszok szellemei kiszabadulnak.

1275

 • Megszületik Mishka (forrás: Unyielding)

Mishka egy fiatal fiú, Zhota védelme alatt áll. Mishka haja hosszú, szinte áttetsző. Vékony habos arca van, bőre rendkívül sápadt. Vak, szeme élesen fehér, és vért sír (amit nem tud uralni). Körülöttük vörös erek láthatók, mintha az arcát többször lenyírták volna. Az állóképessége gyenge.

Az Unyielding a Diablo univerzumban játszódó rövid, webes történet. Akció-kaland stílusban íródott, bár "áthatja a mögöttes borzalom". A történet a Diablo III alatt játszódik, a Fallen Star megjelenése után, a főszereplője egy szerzetes

1278

 • Megszületett Sahmantha Halstaff. (forrás: Hatred and Discipline)

A Hatred and Discipline egy rövid webes, Stephen King inspirálta történet, amely a Diablo univerzumban játszódik. Később a Heroes Rise, Darkness Falls antológiában gyűjtötték össze. A történet "belemerül a legmélyebben gyökerező félelmek közé: a kudarctól, a veszteségtől és a reménytől való félelem, valamint a jó és rossz közötti gyakran homályos határ átlépése". Egy merész démonvadász kockáztatja, hogy a saját legrosszabb ellenségévé válik, miközben nyomon követi baljós prédáját...

1281

 • Jagged Liang lesz a Nagy Családok tanácsadója Zhou-ban. Megreformálja a városi őrséget és azt személyes hadseregévé változtatja. Következik négy év folyamatos fokozódó erőszak közte és a tizedik család között. (forrás: The Orphan and the Jeweler)

Zhou egy város Xiansai-ban.

A The Orphan and the Jeweler (Az árva és az ékszerész) egy ingyenes Diablo-novella a Battle.net-en. Ez az izgalmas történet Covetous Shen ékszerészt mutatja be, és felfedi néhány titkát elmerülve rejtélyes múltjában és feltételezett hazája, Xiansai csodálatos vidékén.

1284

 • Jacob és Shanar útjai elválnak. (forrás: Storm of Light)
 • Megszületett Ralyn Halstaff. (forrás: Hatred and Discipline)
 • Ashton Natoli eltűnik, és magával visz mindent, ami a Natoli ház vagyonából megmaradt. Felesége kénytelen fizetni az adósságait az év során. (forrás: Turn of a Card)

Ashton Natoli volt a Natoli-ház feje. Ashton feleségül vette Nerissa-t. A házasságkötés után azonban Ashton elpazarolta a családi vagyont, majd egyszercsak eltűnt és a feleségét hátrahagyta a felhalmozott tartozásokkal. Egy év múlva felbukkant a családi uradalomban – holtan. Nem volt nála semmi sem, csak a ruhák, amiket viselt.

A Turn of a Card egy Diablo-novella. A nyugtalanító mese középpontjában Nerissa áll, a Westmarch előkelő társadalmának szegény tagja, aki mindent megtesz, hogy visszaszerezze családja gazdagságát…

 • Leah és Cain megérkeznek Új Tristramba. Cain a Tristram-katedrálisban tekercsek böngészésével tölti napjait, míg Leah támogatja őt és segít a városban. (forrás: Diablo III, Act I, The Fallen Star)

 

A napok vége

1285
(Diablo III)

 • Húsz év után Tyraelnek sikerül visszanyernie fizikai formáját. Visszatér a Mennyországba és megidézi az El'druint. (forrás: Diablo III, Act II, Unexpected Allies / Book of Tyrael)

El'druin, az Igazság Kardja, Tyrael arkangyal fegyvere. Az El'druin állítólag maga az igazságosság szimbóluma, egy egyedülálló fegyver, amely képes legyőzni minden létező ellenséget vagy anyagot. Úgy vélik, hogy a penge széle nem tud átmenni, vagy nem árthat az igaz szándékú lényeknek.

 • Jacob kétségbe van esve az El'druin eltűnése miatt. Shanar nem sokkal később elhagyja őt. (forrás: Storm of Light)
 • II. Hakan császár visszavonja Caldeum támogatását a Határvidékről. (forrás: Writings of Abd al-Hazir: Borderlands)
 • Megnyílik az út a Coven fosztogató akciói előtt, elkezdenek áradni a menekültek Caldeumba. A császár elküldi a Vasfarkasokat a sivatgba, hogy harcoljanak a Coven ellen, miközben létrejön a Császári Gárda, hogy "megvédje" Caldeum polgárait a menekültektől. (forrás: Diablo III, Act II, Shadows in the Desert)

A Vasfarkasok egy zsoldos cég, amely a Kehjistan szolgálatában végzett tetteiről ismert. Míg a zsoldos cégek híresek a hűségváltás szokásáról, a Vasfarkasok mindenekelőtt a hűséget és a kötelességet értékelik. Bár merészek és vakmerőek, a vasfarkasok edzett veteránok, akik a kardforgatástól a mágia használatáig mindenben jeleskednek.

A császári gárda Caldeum városának őrsége volt. Valójában titokban Belial szolgái voltak és többnyire csaló démonok alkották, de legalább egy emberről tudni lehet, aki a soraik közé tartozott. Caldeumban a korrupció szimbólumának tekintették őket. A császári gárda néhány hónappal a Hulló Csillag (Fallen Star) eljövetele előtt alakult. Mivel a Vasfarkasok a Coven és démonaik ellen harcoltak a sivatagban, a császári gárda átvette a szerepüket.

A Hulló csillag eljövetele után a menekülteket nem voltak hajlandók beengedni Caldeumba. Egy gárdistákból álló kontingenst a Khasim előőrsre küldtek, azzal a paranccsal, hogy ott tartsák a helyieket. A vasfarkasok fogságba kerültek, amíg a Nephalem ki nem szabadította őket. Miután a Nephalem legyőzte a Coven-et Alcarnusnál (Maghda), Belial elrendelte, hogy a gárdistákat küldjék el a Dahlgur-oázisba, hogy vigyék oda a falusiakat szolgának, és öljenek meg minden ellenállót. Amíg ez zajlott, a császári gárda sikeresen felkutatta és elrabolta Leát a Caldeum csatornájában, és elhozta a császári palotába, a Nephalem azonban rövid harc után megmentette. Nemsokkal később elfogták Adriát is, de a Nephalem őt is megmenti. Ezt követően a császári gárda blokádja a városban gyengülni kezdett; néhányan, akiket fogságba vetettek, el tudtak menekülni.

 • Abd al- Hazir elhagyja Caldeumot, hogy rögzítse a világ csodáit és veszélyeit. Hónapokat utazik, mire végre megrázó élményekkel hazatér. (forrás: Writings of Abd al-Hazir)
 • Samuel Drestet kivégzik Marlowe meggyilkolásáért. (forrás: Theater Macabre: The Dark Exile)

Samuel Drest drámaíró volt, aki Westmarchban lakott. Sokra tartotta magát és lenézte a "néma csordát", ahogy a királyság színházlátogató közönségét hívta. Pályafutása során Drest vetélkedett Marlowe -val, Westmarch másik drámaírójával. Féltékeny volt a hírnevére, és csalónak tartotta.

Egyszer, amikor ópium-mámorba került, meglátogatta őt egy furcsa férfi, aki azt állította, hogy Marlowe varázslatot tett rá, ezért is veszítette el az ihletét. A férfi azt állította, hogy Marlowe egy évvel ezelőtt kötött egyezséget a Pokollal, és csak Drest tudja megállítani. Amikor Drest felkereste Marlowe-t talált egy kéziratot, amelynek az volt a címe, hogy Sötét száműzetés, első rész. Ebben az írásban az elmúlt évszázadok, a Sötét Száműzetés eseményei szerepeltek. Drest elkezdte olvasni és belemerült, de ekkor Marlowe megzavarta. Természetellenes gyorsasággal támadt rá, de Drest győzött a harcban és megölte riválisát. Miután Marlowe meghalt, Drest elolvasta a darab többi részét, amely akkor végződik, amikor a Kisebb Gonoszok megkezdték felkelésüket a Prime Gonoszok ellen. Elrejtette Marlow holttestét és a sajátjaként mutatta be a darabot.

Folyamatos „halucinációk” gyötörték, Marlowe beszélt hozzá. A darab azonban hatalmas siker lett, emberek seregei nézték meg Westmarchban. Felkeltette a zakarumi papság figyelmét, és Malchus vezette szerzetesek egy csoportja elkezdte vizsgálni az „istenkáromlást”. Ez csak növelte a darab népszerűségét és az író meccénása folytatást akart. Drestnek azonban továbbra sem volt ihlete, ezért engedett Marlowe „szavainak” és kiszabadította a holttestét. Egy szertartáson megidézték Belial és Azmodan erejét és Drest megláthatta az elmúlt korok történéseit. Látta a fő gonoszok száműzését a szentélybe, és azt, hogy a kisebb gonoszok később egymás ellen harcoltak. Amikor a szertartás véget ért, Marlowe teste eltűnt és megjelent egy újabb kézirat: a Sötét száműzetés, második rész.

Ekkor azonban rajtaütöttek az őrök, megtalálták Marlowe testét, Drestet pedig elfogták. Az írót egy zakari pap, Malchus hallgatta ki. Drest elmondta neki a teljes történetét, ekkor Malchus felfedte magát: kiderült, hogy ő az a személy, akit Drest látott az ópium-mámorban. Elárulta, hogy Marlowe rájött, mennyire veszélyes a kézirat, ezért szükségük volt valakire, aki befejezi a munkát. Elárulta, hogy Belial szolgája, aki a színdarabot „elmerontóként”, a győzelemről szóló meseként alkotta meg, és amely így örökké élni fog az emberek szívében. Az csak növelte a darab hírnevét, hogy a zakarumi papokat tiltakozásra késztette.

A terv működött: a drámírót felakasztották, de darabja bejárta a Menedéket és az egész világon elterjedt. Az emberiség tudomást szerez a szörnyűségekről, amelyek közöttük lakoztak. A történet örökre az életük részévé válik, és ezek az életek soha nem lesznek már ugyanolyanok.

A Theatre Macabre: The Dark Exile egy novella, amely a Heroes Rise, Darkness Falls című e-book gyűjtemény része. Edgar Allan Poe művei előtt tiszteleg. A történet középpontjában egy színpadi játék áll, amely beszámol a Sötét Száműzetéshez vezető eseményekről. Ezenkívül több hátteret nyújt a Diablo II eseményeiről és annak kiegészítéséről, például arról, hogy miért volt Andariel és Duriel a Menedékben, és hogyan romlott meg a Zakarum.

 • Lidra és Rigley egy démont szállítanak át Aranochon. A démon megszállja Lidrát, de Rigley megöli. (forrás: The Hunger)

A The Hunger egy novella, amely a Heroes Rise, Darkness Falls című e-book gyűjtemény része. A történet két szereplőre koncentrál: Rigley, egy kocsis, és Lidra, egy nő, aki fizet neki, hogy elszállítsa őt Aranoch sivatagai felett.

Lidra egy renegát démonvadász volt. Át kellett utaznia Aranochon, de mivel nem ismerte a földet, felbérelte Rigley-t, a kocsist, hogy elvigye. Egy zsákot is vitt magával, amelyben egy démon volt. Rigley kinyitotta a zsákot, és elengedte a démont. A lény megszállta, és elpusztította a kocsiját, Lidrát pedig megsebesítette. Tábort vert és banditákkal táplálkozott, de Lidra utolérte és kiűzte belőle a démont. Az azonban megszállta a lányt, így Rigley-nek meg kellett ölnie, hogy a démon is meghaljon.

 • Kehr Odwyll visszatér a Dreadlands–be. (forrás: Wayfarer)

A Wayfarer egy, a Diablo univerzumban játszódó rövid webes történet, a Heroes Rise, Darkness Falls című e-book gyűjtemény része. A történet Robert E. Howard sötét fantasy-írásaihoz hasonlít: egy megkísértett barbár visszatér szétzúzott hazájába, hogy szembe nézzen a borzasztó múlttal...

 • Valdraxxis démon mind Holbrook, mind Havenwood városát sújtja. Valla végez vele, aki ezt követően New Tristram felé veszi az irányt, miután hallotta, hogy hét nap múlva a városra hullik egy csillag. (forrás: Hatred and Discipline)

Valdraxxis a rettegés egy kisebb démona volt, Diablo csatlósa. Ő a "Gyűlölet és fegyelem" című novella főgonosza. Valdraxxist a démonvadász Valla győzi le és száműzi őt a Menedékből.

Holbrook egy Khanduras-i város volt, lóval fél napnyi távolságra Havenwoodból. A várost 1285-ben Valdraxxis démon támadta meg, aki a helyi gyermekek megrontása révén lemészárolta Holbrook egész lakosságát.

Havenwood egy város Khandurasban, a Boshum folyó felett található. A várost körülvevő föld termékeny, de a föld, amelyen maga Havenwood áll, kemény, mint a vas. 1285 -ben Valdraxxis démon megrontotta a város gyermekeit, akik a szüleik ellen fordultak és sokat meg is öltek. A megszállott gyerekek fegyverrel érkeztek a városba, de Valla, a démonvadász cselekvőképtelenné tette őket. Valla később legyőzte Valdraxxist, és az élet visszatért a normális kerékvágásba, anélkül, hogy emlékeznének tetteikre. Sokan közülük árván maradtak, de Bellik és más falubeliek befogadták őket.

Ősz/tél

 • Imperius számonkéri Tyraelt tetteiért, aki halandó formát ölt és leereszkedik a Menedékbe: hulló csillagként zuhan a régi katedrálisba. A lehullott csillag ereje hatására a halottak feltámadnak New Tristram környékén. Leoric ismét feltámad csontvázkirályként, megesküszik arra, hogy mindenki úgy fog szenvedni, mint ő. (forrás: Writings of Abd al-Hazir / Diablo III, Act II Intro Cinematic / Diablo III, Act I)

 • Zhota végigvezeti Mishka-t a Gorgorrán. (forrás: Unyielding)
 • Li-Ming elhagyja Caldeumot, üldözi a lehullott csillagot. (forrás: Firefly)
 • Covetous Shen elhagyja Xiansai-t, miután figyelmeztette Jia-t, hogy polgárháború fenyeget a szigetországban. (forrás: The Orphan and the Jeweler)
 • A Nephalem New Tristramba érkezik. Leah és Deckard Cain segítségével legyőzi a Csontváz királyt és az élőhalottakat. Tyraelt megmenti, de ennek súlyos ára van: Maghda megöli Cain-t. Leah, Tyrael és a hős ezt követően elindulnak kelet felé… (forrás: Diablo III, Act I)

 • A csoport Caldeumba érkezik. Magda és a Coven nyomába erednek Alcarnus romvárosába és elpusztítják őket, hogy megbosszulják Deckard Cain-t. Megmentik Leah-t a császári gárda szorításából, akik valójában Belial kígyódémonai. A csatornahálózatba menekülnek, ahol megtudják, hogy Leah anyja, Adria életben van és meg is mentik Belial csatlósaitól. (forrás: Diablo III, Act II)
 • Adria segítségével a hősök vissza tudják szerezni a Fekete Lélekkövet Zoltun Kulle -tól. Miután megmentették a város lakosságát Belial támadásától, behatolnak a császári palotába, legyőzik Belialt, és a Fekete lélekkő segítségével bebörtönzik. (forrás: Diablo III, Act II)
 • Azmodan, a pokol utolsó ura, felfedi Leah-nak, ahogy a serege kilép az Arreat kráterből és arra készteti a csapatot, hogy észak felé induljanak. (forrás: Diablo III, Act III Intro Cinematic)

 • Azmodan seregei ostromolják a Bastion's Keep-et, de a hősöknek köszönhetően a támadást visszaverik. A hősök ezt követően felveszik a harcot Azmodannal, legyőzik és bebörtönzik a Fekete Lélekkőbe. (forrás: Diablo III, Act III)

A Bastion's Keep egy erőd a Dreadlands-ben. Úgy tervezték, hogy 3000 fős helyőrséget tudjon befogadni. Az erődöt Korsikk Westmarch -i király építtette, hogy észak felé felszámolja a "barbár fenyegetést". Éveken át tartó katonai katasztrófák után a király nagy hadsereget vezetett ki az erődből északra, hogy végleg meghódítsa a barbárokat. Egyikük sem tért vissza. Ettől kezdve a Bastion’s Keep védőfalként áll az északi erőszakos törzsek és a déli földek között.

1285 -ben az erőd bevehetetlenségét próbára tették, amikor Azmodan és hadserege délre indult az Arreat-kráterből. Az ostrom tizedik napján Tyrael és szövetségesei megérkeztek. A Nephalem képes volt megfordítani a csata irányát és legyőzni Azmodant. A győzelem azonban rövid életű volt, mivel Adria felfedte valódi énjét, megölve sok védőt.

 • Adria felfedi valódi énjét, Leah-ba fordítja a Fekete Lélekkövet, és felébreszti benne Diablo lényét. A Nagy Gonoszok eggyé válnak, Diablo most már egyedülálló Legfőbb Gonoszként megtámadja a Mennyországot. (forrás: Diablo III, Act III)

 • Diablo ostromolja a mennyeket, de a hősök ismét közbelépnek. A Prime Evil vereséget szenved és az égiek megmenekülnek. Tyrael visszatér testvéreihez, átveszi a bölcsesség területét és kijelenti, hogy a Mennyország és a Menedék egy oldalon állnak. (forrás: Diablo III, Act IV Ending Cinematic)
 • Két hónappal Diablo veresége után Tyrael megalapítja az új Horadrim rendet. Első feladatuk, hogy visszaszerezzék a mennyből a Fekete Lélekkövet, amely elkezdte megrontani az Angiris Tanácsot. (forrás: Book of Tyrael)
 • Furcsa lények terrorizálják Westmarchot. Nerissa Natoli eközben hozományt nyer húgának, de az életével fizet érte. (forrás: Turn of a Card)
 • Tyrael és a Horadrim visszaveszik a Fekete lélelkövet, és elrejtik Sanctuaryban. Azonban Malthael, aki most már a Halál Angyala, megszerzi magának a követ. (forrás: Diablo III: Reaper of Souls Opening Cinematic)
 • Malthael kaszásai megtámadják Westmarch-ot. Tyrael és szövetségesei mindent megtesznek a lakosság védelmében, de annyi halott támad fel, hogy az egyensúly megbomlik. (forrás: Diablo III: Reaper of Souls - Crusader Class Gameplay Demo /  GamesCom 2013 interview – Josh Mosqueira talks about Diablo III: Reaper of Souls, Return of Pandemonium Fortress & Necromancers)
 • Lord Wynton a kaszások támadása okozta káoszt használja fel a parasztság lázadásának elősegítésére IV. Justinianus király ellen. Wynton megöli a királyt, de a Nephalem legyőzi őt, mielőtt megszilárdíthatná a hatalmát. (forrás: Diablo III, Act V)
 • Malthaelt legyőzik, a Nephalem megállítja a Halált. Ennek azonban hatalmas ára van: A Fekete Lélekkő megsemmisül és Diablo kiszabadul. (forrás: Diablo III, Act V)

 • Hónapokkal az utazása után, az év végén, elrabolja al-Hazirt a Coven. Sescheronba viszik. (forrás: Diablo III, Adventure Mode)

1286
(Adventure Mode)

Megjegyzés: A következő események nem feltétlenül időrendben zajlanak.

 • Sanctuary-ben új fenyegetések támadnak, amelyek felkeltik a Nephalem figyelmét. Az egyik első teendő lesz az előző év végén elrabolt al-Hazir megmentése. (forrás: Writings of Abd al-Hazir / Diablo III, Adventure Mode)
 • A Nephalem megtalálja a Greyhollow Island-et. Felfedi a sziget titkait és legyőzi Az őrült embert. (forrás: Diablo III, Adventure Mode)

A Greyhollow Island egy olyan zóna, amelyet a Diablo III V. fejezetéhez utólag adtak hozzá és kizárólag Adventure Mode-ban érhető el. Sok mítosz terjeng a Greyhollow-szigetről, kezdve a feltételezett nagy kincseitől a szigetet gyötrő gonoszságig. A kevés ismert tényt, egy őrült remete, megtébolyodott varázslók és a démonok suttogása közvetítette.

Maga a sziget Westmarch partjaitól néhány mérföldre található, és a fővárosból is látható. Azonban még Westmarch tengerészei sem tudták még leellenőrizni a helyét, így sokan úgy vélik, hogy ez a terület alig több, mint egy a legenda. Rengeteg pletyka szól arról, hogy akik ellátogatnak a szigetre, arra vannak ítélve, hogy soha ne térjenek vissza. Vadállatok és természetfölötti lények járják a helyet, és maga a föld állítólag szomjazik a vérre.

 • A Vidian démon vezette Vérkultusz számos feltörekvő nephalemet vezet az Elsőszülöttek Temploma mélyére, és vérüket szívja, hogy megerősítse Vidian hatalmát. Cselekedeteiket meghiúsítja a Nephalem. (forrás: Diablo III, Adventure Mode)

A Vérkultusz hívei Vidian, az irigység urának követői. Nephalem vért gyűjtenek neki, a gazdájuk így próbálja megszerezni a nephalem hatalmát. A kultisták az Újjászületettet tekintik utolsó lépésnek a tökéletesség felé vezető úton.

Vidian, az irigység ura egy démon volt, aki az Elsőszülöttek Templomában lakott követőivel. Egykor Azmodan egyik hadnagya volt, de csak ritkán engedelmeskedett mestere parancsainak. Diablo bukása után Vidian berendezkedett az Elsőszülöttek templomában. Malthael legyőzése után észlelték a jelenlétét, a Horadrim megtudta, hogy valami mocorog Shrouded Moors alatt.

Egy újonnan alakult vérkultusz telepedett meg a templomban, áldozatuk a nephalem volt, akinek vérét és hatalmát Vidian és a kultusz magának kívánta. Vidian személyesen több kalandozót is a templom mélyére vezetett, hogy megölje őket. Vidian találkozott a Nephalemmel a Shrouded Moors-ban emberi alakban "Daivin the Adventurer" néven. Csatlakozik a hőshöz és belépnek a templomba. Ott a Nephalem elpusztítja a Vérszobrot és megöli az egyik kultikust, Theodosiust. Daivin azonban csapdába csalja: felfedi valódi énjét, megidézi démontársait és a Nephalem életére tör, miközben folyamatosan csúfolja. A harc előrehaladtával gúnyolta a Nephalem Tyrael iránti hűségét, de végül vereséget szenved és a hős megöli.

 • Megjelenik a Sors Birodalma (The Realms of Fate). Tyrael elküldi a Nephalemet, hogy vizsgálja ki. (forrás: Diablo III, Adventure Mode)

A Sors Birodalma (Realms of Fate) egyfajta „portálvilág”, amely összeköti Sanctuary különböző helyeit. A Sors Birodalma a Nephalem és Diablo között a mennyekben lezajlott csata váratlan következménye. Létezésüket Itherael fedezte fel, amikor megfigyelte, hogy a sors könyvtárában lévő kötetek megváltoztatják a mennyet, és apró lyukak keletkeznek és ezekben tükröződik a múlt, a jelen és a lehetséges jövő. Bár senki sem tudta értelmezni, miért történt ez, a jelenség mégis veszélyt jelentett a Menedékre. Tyrael felkérte a Nephalemet, hogy vizsgálja ki a dolgot.

 

Az ellenségeskedés uralkodása
Diablo IV

 • Malthael veresége után az emberiséget vallási szakadások, háború és éhínség sújtja, a halálos áldozatok száma megközelíti a kaszások puszítását. Ugyanakkor a menny is szenvedett, bezárta kapuit a túlvilági birodalom. (forrás: BlizzCon 2019 Diablo 4: Unveiled Panel Transcript)

 • Évtizedek teltek el Malthael bukása óta. Sanctuary sivár és összetört pokoli hely lett. A démonok büntetlenül kószálnak, Sanctuary népe pedig a sötétben bújkál előlük és küzd az emberiség túléléséért. (forrás: BlizzCon 2019: Diablo IV Announced)
 • Lilith-et visszahívják a halandó birodalomba. Visszatérése kultuszok és hódolók új hullámát idézi elő. (forrás: BlizzCon 2019: Diablo IV Announced)

 

Megjegyzések

A sorozat idővonalát a Blizzard Diablo III oldalán tették közzé, dátuma 964 és 1265 között volt. Ezt később levették. A Tyrael könyv megjelenésével az idővonal végleg megszilárdult, de vannak benne ellentmondások. Ezek listája következik. (forrás: Blizzplanet Interview – Micky Neilson & Matt Burns Discuss Diablo III: Book of Tyrael)

-1741: A Bűn Háborújának eseményei véget érnek, a Sin War trilógia "háromezer évvel Tristram elsötétülése előtti" verzió szerint. Az időkeret néhány évtizeddel módosult a legújabb idővonalon.

-715: A Mágus klán háborúk csúcspontja alatt a Vizjereiek felfedezik az Umbarut. A Vizjereiek, akik démonoktól megszállott áldozatokkal akarnak harcolni ellenségeik ellen, igyekeznek az Umbarut szolgáikká változtatni. Ezt azóta semmissé tette a Tyrael-könyv idővonala.

-705: Ekkorra több Umbaru klán háborúban áll a Vizjereivel. Bár primitív, az Umbaru képes a mágusokat távol tartani a nyílt terepen kegyetlen pengéik használatával.

-515: Umbaru elfog egy Vizjerei mágust, és megpróbálja a démonoktól megszállott testvéreiket felhasználni a Vizjereiek ellen. Azonban Zagraal démon uralma alá kerülnek, és a khazrákká (Khazra) válnak.

A khazrák, más néven kecskedémonok, a mutált emberek fajtája, akik felvették a kétlábú kecskék külsejét és követik démonmestereik utasításait. Baltákkal, dárdákkal, kardokkal és varázslatos botokkal hadonásznak ellenségeik ellen.

264: A Diablo II-ben Fara megemlítik a bűnháborút, mint ami 1000 évvel ezelőtt pusztított Aranoch földjein. Ugyanott a Drognan-tól származó pletyka a Mágus klánháborúkat helyezi "közel ezer évvel ezelőttre". A Book of Tyrael azonban ezek jóval több, mint 1400 évvel ezelőttre nyúlik vissza.

300: A Demonsbane-ben ezt a dátumot tekintik Bartuc halála évének.

912: Abd al-Hazir írásai szerint a Tristram-székesegyház ebben az évben épül. Az eredeti játék kézikönyve szerint a Prime Gonoszok évszázadokon keresztül pusztítottak, mielőtt a Horadrim bebörtönözte őket. Cain könyve és Tyrael könyve ezt évtizedekre csökkentette.

1103: Az Awakening-ben az áll, hogy Diablót ebben az évben fogta el a Horadrim, és hogy az összes Horadrim Jered Cain kivételével meghalt a küldetés során.

1213: Az Awakening szerint Deckard Cain ebben az évben született.

1245: Az Awakening-ben az áll, hogy Lazarus ebben az évben zsbadította ki Diablót.

1262: Az eredeti weboldal idővonala szerint Leoric még ebben az évben megérkezett Khandurasba és megrontotta őt a Diablo által okozott őrület.

1265/'66: Deckard Cain naplója szerint a Diablo, a Diablo II és a Diablo II: Lord of Destruction eseményei csupán ezalatt a két év alatt játszódnak le.

 

Forrás: Diablo Wiki Timeline

Fordította: CsZCsaba