Diablo IV Butcher Meat Day

Összefoglaló a Diablo 4 Butcher Meat Day Contest-ről.

Diablo IV Butcher Meat Day
Diablo 4 - Butcher Meat Day

Üdvözlet a Sanctuary bajnokainak!

Felhívjuk a Magyar Diablo közösség figyelmét a Korlátozások menüpontra.

A Hús Világnapja és a Diablo IV Lunar Awakening eseményének nemrég történt elindítása alkalmából versenyt szervezünk, amelyben meg kell találnotok és meg kell ölnötök a Sanctuary egyik legveszélyesebb ördögét, a Butchert!

 

A mai naptól (február 9.) február 18-ig kell felderítenetek a Sanctuary bármelyik helyét, ahol szembeszállhattok a Butcher-rel. A Seneschal Construct segítségével kerülj ki győztesen a találkozásból, és oszd meg a közösségi csatornákon a #ButcherMeatDay hashtaggel a Butcher legyőzésének bizonyítékát.

 

A verseny jutalma egy Diablo IV limitált gyűjtődoboz, egy Tripleclix Diablo IV Branded Wooden Box vagy egy Accelerated Battle Pass a Diablo IV Season of the Constructra.

 

A verseny feltételeit a itt tekintheted meg.

Sok sikert kívánunk mindenkinek a Butcher nyomában!

 

Butcher Meat Day Contest - Szerződési Feltételek

 

  1. A verseny részletei

 

Az Activision Blizzard UK Ltd (a "Szervező") versenyt hirdet, a " Butcher Meat Day Contest " az X (Twitter), Instagram és Twitch oldalakon (a "Verseny"). A Verseny nyitó időpontja és dátuma 10:00 GMT 2024.02.09. és a záró időpontja 23:59 GMT 2024.02.18. (a "Versenyidőszak"). Az ezen kívűl benyújtott pályázatokat nem vesszük figyelembe.

 

  1. Korlátozások

A Pályázaton kizárólag Ausztria, Csehország, Franciaország, Németország, Írország, Norvégia, Svédország, Svájc, Svájc, Egyesült Királyság tizennyolc (18) éves vagy annál idősebb lakosai vehetnek részt. A Szervező és a Versenyben részt vevő bármelyik társvállalat, leányvállalat, ügynök, szakmai tanácsadó, reklám- és promóciós ügynökség igazgatói, tisztségviselői és alkalmazottai, valamint az ilyen személyek közvetlen családtagjai és a velük egy háztartásban élők (akár törvényes rokonságban állnak, akár nem) nem jogosultak a jelen Versenyen való részvételre vagy a nyeremények elnyerésére. Az összes alkalmazandó törvény és szabályozás függvényében.

 

 

  1. Részvételi szabályok

 

A verseny a Diablo IV fórumain keresztül zajlik:

.

Bár az adott közösségi médiaplatform felhasználási feltételei vonatkoznak az adott platformon található tartalomra és annak a Versennyel kapcsolatos használatára, az X (Twitter), az Instagram vagy a Twitch nem szponzorálja ezt a Versenyt, és nem kapcsolódik hozzá.

 

Minden résztvevőnek az X (Twitter), az Instagram vagy a Twitch (adott esetben) regisztrált felhasználójának kell lennie. A verseny időtartama alatt a versenyzőknek meg kell ölniük a Butcher-t a Diablo IV jelenlegi szezonjában és a fent felsorolt közösségi médiaplatformok egyikén közzé kell tenniük egy teljes képernyős felvételt, amely bizonyítja a gyilkosságot, és amelyen szerepel a résztvevő Diablo IV karakterének neve és a Seneschal társa, a posztban pedig a #ButcherMeatDay hashtaget kell használniuk ("poszt"). A beküldött bejegyzések nem lehetnek obszcének, trágárak, szexuálisan egyértelműek, becsmérlőek, rágalmazóak, becsületsértőek, vagy más módon nem tartalmazhatnak nem megfelelő tartalmat vagy kifogásolható anyagot.

A bejegyzés beküldésével Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szervezőt a bejegyzés részeként beküldött bármely anyaggal kapcsolatos minden jog, jogcím és érdek kizárólagos tulajdonosának kell tekinteni, és jogosult a bejegyzését a közösségi média csatornáin és/vagy egyéb tulajdonain közzétenni.

Minden résztvevő csak egy (1) alkalommal vehet részt a Versenyben a Verseny időtartama alatt. Bármely személytől, fiókból vagy e-mail címről a megadott korlátot meghaladóan beérkező pályázatokat érvénytelenítjük. A szkript, makró vagy más automatizált eszközökkel létrehozott beadványok érvénytelenek. A kizárólag emojikat, reakciókat vagy nem kapcsolódó szöveget tartalmazó beküldések érvénytelenek.

 

A Szervező véletlenszerűen három (3) nyertest választ ki.

A nyertesek kiválasztását a Szervező végzi. A zsűri döntése végleges. Nincsen helye fellebbezésnek.

 

  1. Díj(ak)

 

Az első nyertes a következőket kapja:

 

1 x Tripleclix Diablo IV Branded Wooden Box,

1 x Diablo IV limitált gyűjtői doboz,

1 x Accelerated Battle Pass kód a Diablo IV 3. szezonhoz a Battle.net-en vagy a Steamen.

A második nyertes a következőket kapja:

1 x Diablo IV Limited Collector's Box,

1 x Accelerated Battle Pass kód a Diablo IV 3. szezonhoz a Battle.net-en vagy a Steamen.

 

A harmadik nyertes a következő nyereményt kapja:

1 x Accelerated Battle Pass kód a Diablo IV 3. szezonhoz a Battle.net-en vagy a Steamen.

 

A nyeremény teljesítéséért a promóter felel.

A nyertesnek meg kell adnia a Szervezőnek a nyeremény átadásához szükséges személyes adatokat.

 

Ezekre a nyereményekre nincs alternatíva. A nyeremények a megadottak szerint járnak, és nem átruházhatók. Ha a Szervezőn kívülálló körülmények miatt a Szervező nem tudja biztosítani a nyereményt, a Szervező fenntartja a jogot, hogy azonos értékű helyettesítő nyereményt adjon. Minden nyereményre a szállító által meghatározott feltételek vonatkoznak. A nyeremények után fizetendő adókat a nyertes fizeti, kivéve azokat az adókat, amelyeket a vonatkozó jogszabályok értelmében a Szervezőnek kell megfizetnie.

 

  1. Eredmények

 

A nyerteseket a Szervező képviselői a verseny lezárását követően DM-ben értesítik az X-en (Twitter), Instagramon vagy Twitch-en (adott esetben) vagy e-mailben.

Ha a nyertes a Szervező ésszerű erőfeszítései után sem érhető el, a Szervező jogosult a résztvevők közül másik nyertest választani.

A nyertesek listája a nyertesek kiválasztásának napját követő négy (4) hétig lesz elérhető. Ez a lista a Butcher Meat Day Contest, Activision Blizzard, The Ampersand Building, 178 Wardour Street, London, W1F 8FY címen szerezhető be.

Ha korigazolás és/vagy szülői beleegyezés szükséges, és ha nem érkezik kielégítő korigazolás és/vagy szülői beleegyezés, a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy más nyertest válasszon.

 

  1. Adatvédelem

A versenyben való részvétellel a nevezők tudomásul veszik, hogy a Blizzard Entertainment, Inc. a vonatkozó törvényeknek és rendeleteknek, valamint a Blizzard Entertainment Online adatvédelmi szabályzat - Jogi - Blizzard Entertainment címen elérhető adatvédelmi szabályzatának megfelelően gyűjtheti és felhasználhatja személyes adataikat a verseny szervezése, lebonyolítása és ellenőrzése, valamint a versenyre vonatkozó reklámtevékenységek végzése céljából. A résztvevők megerősítik, hogy tudomásul vették a Blizzard adatvédelmi szabályzatát. A résztvevők személyes adatai a Blizzard Adatvédelmi Szabályzatának megfelelően a Verseny céljaira az Amerikai Egyesült Államokba továbbíthatók. A résztvevőknek joguk van a személyes adataikhoz való hozzáférésre, azok törlésének és helyesbítésének kérésére, és ezeket az intézkedéseket a Blizzard ügyfélszolgálatán - Kapcsolatfelvétel ügyfélszolgálattal - kérhetik. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a nyertes meghatározása vagy a nyeremény teljesítése előtt visszavonja személyes adatait, a Szervező nem tudja Önt bevonni a Versenybe, és amennyiben nyer, nem tudja elküldeni Önnek a nyereményt.

 

  1. Általános feltételek

 

Minden olyan pályázat, amely nem felel meg a szabályoknak, a Szervező kizárólagos belátása szerint érvénytelennek tekinthető. A Szervező nem vállal felelősséget a technikai, hardver- vagy szoftverhibákért, a tévesen küldött nevezésekért, az elveszett vagy nem elérhető hálózati kapcsolatokért, a meghiúsult, hibás, zavaros, késedelmes elektronikus vagy egyéb kommunikációért, illetve a mobilos nevezésekkel kapcsolatos egyéb technikai problémákért. A küldés igazolása nem tekinthető a kézbesítés bizonyítékának.

 

Bármely olyan résztvevő, aki olyan módon vesz részt vagy próbál részt venni a versenyben, amely a Szervező döntése szerint ellentétes a jelen szabályokkal, vagy természeténél fogva csalárd vagy igazságtalan a többi résztvevővel szemben, beleértve, de nem kizárólagosan a verseny működésének befolyásolását, csalást, hackelést, megtévesztést vagy bármilyen más tisztességtelen játékmódot, például a többi résztvevő, a Szervező és/vagy annak ügynökei vagy képviselői bosszantását, visszaélést, fenyegetésnek vagy zaklatásnak szándékát, vagy aki olvashatatlan vagy hiányos nevezést küld be, a Szervező saját belátása szerint kizárható a versenyből.

 

A résztvevők hozzájárulnak ahhoz, hogy nevüket és/vagy képmásukat felhasználják a nyertes bejelentésére az X (Twitter), Instagram és/vagy Twitch oldalakon vagy a Szervező weboldalain, és hogy a fenti 5. pontban említett nyertesek listáján szerepeljenek.

 

A versenyen való részvétellel a résztvevők elfogadják, hogy a jelen feltételek és a promóciós anyagban meghatározott egyéb követelmények kötelező érvényűek. A Szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint részben vagy egészben módosítsa, törölje, megszüntesse vagy felfüggessze a Versenyt, ha úgy véli, hogy a Verseny nem alkalmas a jelen szabályzatban meghatározottak szerinti lebonyolításra, vagy ha vírus, számítógépes hiba, illetéktelen emberi beavatkozás vagy bármely más, a Szervező által nem befolyásolható ok miatt a Verseny lebonyolítása, biztonsága, pártatlansága vagy rendes lebonyolítása sérül vagy sérül.

 

A Versenyre Anglia és Wales törvényei vonatkoznak, és azokkal összhangban vannak. Más országok lakosai esetében a fogyasztóvédelmi és nyereménytámogatási törvények nemzeti kötelező rendelkezései is alkalmazandók.


Köszönet a Fordításért: Vtom
A cikket publikálta: NightKnight

Forrás: Blizzard